#1: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#2: "God is goed"

Door broeder J.H. Meinema op 31 november 2014.
Trefwoorden: Beproeving, VERTROUWEN OP GOD, Asaf


#3: "Het geloof van Abraham"

Door broeder C. Stier op 28 september 2014.
Trefwoorden: Abraham, VERTROUWEN OP GOD, Geloof


#4: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, VERTROUWEN OP GOD, Geloof


#5: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: VERTROUWEN OP GOD, Profetie, Antichrist


#6: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"Welke gedachten beheersen ons dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. H[...]"
Trefwoorden: VERTROUWEN OP GOD, Denken


#7: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]jder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun VERTROUWEN OP GOD wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul[...]"
Trefwoorden: Angst, VERTROUWEN OP GOD, Onderschatting


#8: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]eluisterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de ogen van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn VERTROUWEN OP GOD stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het noodlot en zag Ben[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#9: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...] Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit VERTROUWEN OP GOD? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op d[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, VERTROUWEN OP GOD


#10: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]re en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te VERTROUWEN OP GOD door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoo[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#11: "Vertrouwen op God"

Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Zoeken, Verwachting


#12: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]e morgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis van Israel in Kanaan begon bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan leren te VERTROUWEN OP GOD in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#13: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]d stuurt ook ons op weg zonder dat wij precies weten waar we naartoe gaan. God wil ons leren te vertrouwen en te hopen tegen beter weten in. Door ons VERTROUWEN OP GOD kunnen we tot zegen zijn voor andere mensen. God is liefde. God riep Abram uit liefde en noemde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abram opofferende liefde voor zijn omgeving. Abr[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Vertrouwen op God'.