Preken over: "Vertrouwen"

"Verlangen naar God"
Door broeder J.H. Meinema op 10 maart 2024
Trefwoorden: Looft de Heere, Vertrouwen, Lofprijs

"Vertrouwen op God in deze tijd"
Door broeder P. van der Lugt op 30 januari 2022
Trefwoorden: Toevlucht, Verlossing, Fundament

"Vertrouwen op God"
Door broeder J.H. Meinema op 19 december 2021
Trefwoorden: Vertrouwen

"Jozef en zijn omgaan met Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 29 november 2020
Trefwoorden: Teleurstelling, Geloof, Vertrouwen

"Vertrouwen en hoogmoed"
Door broeder J. Nugter op 19 juli 2020
Trefwoorden: Vermaning, Azarja, Uzzia

"Al zou de vijgeboom niet bloeien..."
Door broeder J. Nugter op 22 maart 2020
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen, Corona

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]g met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in Vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Ab[...]"

"Hoop en Vertrouwen"
Door broeder W. Evers op 6 januari 2019
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen

"De worsteling van het geloof"
Door broeder H. Frinsel op 12 november 2017
Trefwoorden: Tegenspoed, Vertrouwen, Jakob

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]men met Izaak zou terugkeren. Abraham stelde zijn Vertrouwen op de opstanding uit de dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realit[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]iet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te Vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is vertrouw[...]"

"Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertrouwen, Genade, Redder

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]ristus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons Vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Ge[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]m van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toeVertrouwen aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]jn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan Vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf [...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toeVertrouwen. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem liefhebben. [...]"

"Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"
Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015
Trefwoorden: Vertrouwen, Geloof, Josafat

"God is goed"
Door broeder J.H. Meinema op 31 november 2014
Trefwoorden: Beproeving, Vertrouwen op God, Asaf

"Het geloof van Abraham"
Door broeder C. Stier op 28 september 2014
Trefwoorden: Abraham, Vertrouwen op God, Geloof

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]as ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde Vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed met Zijn [...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...] Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem Vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Chri[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]proberen te zijn. Israel moe st leren om niet te Vertrouwen op hun eigen inzicht. God zal hen verlossen door Zijn Woord. De vierde groep wijst naar h[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]g met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in Vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Ab[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]van Babel, was een jager op mensen en naar macht (Vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]m zien maar nu leven wij nog in verwachting en in Vertrouwen op Hem.[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...] over veel dingen, maar we mogen alles aan God toeVertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altij[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]chap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te Vertrouwen, ook als Hij snoeit in ons leven.[...]"

"De Here zal erin voorzien"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2013
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, Luisteren

"God heeft een tijd voor alle dingen"
Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013
Trefwoorden: Tijd, Vertrouwen, Evangelisatie

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god Vertrouwen; Hij is goed.<br/> 3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles (verdrukking, ben[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]och vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen Vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschre[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]gheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we Vertrouwen op Hem! [...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...] beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun Vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zond[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn Vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons Vertrouwen meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezu[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]d zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen Vertrouwen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze geestelijke Broeder. H[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]r te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we Vertrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]roers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn Vertrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te be[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit Vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaa[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]n ervaren dat Hij goed is. De Here Jezus test het Vertrouwen van de blindgeborene door hem naar het bad van Siloam te sturen. Wij leven als het ware[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]heeft de regie in Zijn handen. Wij mogen volkomen Vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast Vertrouwen Hem navolgen. God verandert no[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]ferde aan de koperen slang. Israel moest leren te Vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers bren[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"Vertrouwen op God"
Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Zoeken, Verwachting

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave

"De volharding van Jozef"
Door broeder N. Groot op 27 februari 2011
Trefwoorden: Jozef, Vertrouwen, Hoop

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]od heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons Vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de [...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]on bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan leren te Vertrouwen op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]arde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te Vertrouwen. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe God ons roept? God kan ons pas gebruiken en zegenen [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons Vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te [...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"Vertrouwen betekend: continuiteit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten. <br/> <br[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig Vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hi[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]e Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is Vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat [...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]ristus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, Vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden,[...]"