#1: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]t natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons VERSTAND. Het geloof wil niet zeggen dat we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons leven meer en meer bevestigen. Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij weten echter [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#2: "Het geopende Woord en leven in vreugde voor God"

Door broeder J. Nugter op 11 september 2016.
Trefwoorden: Vreugde, Woord van God, VERSTAND


#3: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]geving? We mogen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons VERSTAND, maar God is zo groot. We mogen het geloven en weten dat die grote God in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#4: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...] verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons VERSTAND te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#5: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]gdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onVERSTANDig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; dat geeft vrede en blijdschap.[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#6: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]en wie de Vader is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons VERSTAND verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#7: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...] een belofte gedaan aan Israel. Hij heeft Zich aan die belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming geopenbaard. Gods wijsheid moet niet in ons VERSTAND blijven, maar in ons hart komen. We moeten de tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, VERSTAND


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Verstand'.