#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"Jona mocht een boodschap van genade brengen aan Ninev?? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninev?? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, VEROORDELING, Almacht


#2: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in gemeenschap met God leven. Zolang wij naar de wet kijken, worden we geconfronteerd met VEROORDELING. Als wij kijken naar de Here Jezus Christus dan leven we uit genade. God heeft Zijn Zoon naar deze wereld gezonden, opdat Hij zou schitteren in deze wereld. God heeft ons alles/ alle gena[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#3: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"Onze relatie met God is zeer sterk.

Het eerste snoer:
1. er is geen VEROORDELING voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#4: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ing van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen VEROORDELING voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. D[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Veroordeling'.