#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]ot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te VERLOSSEN van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belijden. Bekering betek[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#2: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...] was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede komst zal de Here Jezus Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te VERLOSSEN. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#3: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]d zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te VERLOSSEN. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#4: "Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"

Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Jezus, VERLOSSEN


#5: "Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"

Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015.
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing


#6: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te VERLOSSEN.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#7: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Isra?l te VERLOSSEN van de Romeinen. Hij kwam om ons te VERLOSSEN van onze zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijde[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#8: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...] tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan VERLOSSEN. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#9: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]p de Here. De verlossing van Isra?l was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Isra?l, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw VERLOSSEN (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Isra?l. Hij heeft verbonden gesloten met Isra?l. Aan de verbonden waren ook voor[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#10: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal God de grote Richter, de Verlosser sturen naar de Lijfberg om Isra?l te VERLOSSEN. Eglon is het type van de vorst van deze wereld. Isra?l heeft Eglon 18 jaar gediend. Als wij zondigen, komen we in de macht van de vorst van deze wereld. Wij hebben een Verlosser nodig. De[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#11: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te VERLOSSEN. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de la[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#12: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]n onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, maar wij mogen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons VERLOSSEN van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kun[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#13: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]tvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen VERLOSSEN van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij zal alle Joden op ??n dag terugbrengen naar het land Israel (de Here Jezus is onze gerechtigheid). De Here Jezus is niet alleen voortg[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#14: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal VERLOSSEN. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en ons ook.

Wij moeten niets meer, ons hart openen, Hem toelaten. Hem als het ware alles laten doen!

Jezus gaat naar het te[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#15: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]en. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons vergeven heeft. God wil ons beschermen tegen verzoekingen. Hij wil ons vasthouden. God wil ons VERLOSSEN van de boze, van alles wat niet van God is. [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 15 preken gevonden over: 'Verlossen'.