Preken over: "Verlossen"

"Mozes, verlossing"
Door broeder G. Vochteloo op 1 oktober 2023
Trefwoorden: Onderwijs, Doop, Verlossen

"Wacht op De Heere, Hij zal u verlossen"
Door broeder J. Heijdeman op 27 augustus 2023
Trefwoorden: Geduld, Wachten, Verlossing

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]der doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te Verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te Verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]ristus naar deze wereld om ons op te zoeken en te Verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun l[...]"

"Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Jezus, Verlossen

"Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"
Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]stus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te Verlossen. <br/><br/> 1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel,[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...] van de Here Jezus Christus was niet om Israel te Verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te Verlossen van onze zonden. De wereld is in grote nood:[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]en dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan Verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op d[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...] bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw Verlossen (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich ver[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]de Verlosser sturen naar de Lijfberg om Israel te Verlossen. Eglon is het type van de vorst van deze wereld. Israel heeft Eglon 18 jaar gediend. Als [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]kent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te Verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om a[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...] mogen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons Verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij mogen in Hem leven. Wi[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]zus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen Verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij zal alle Joden op een dag terugbre[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]verwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal Verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en ons ook. <br/> <br/> Wij moeten niets meer, on[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]verzoekingen. Hij wil ons vasthouden. God wil ons Verlossen van de boze, van alles wat niet van God is. [...]"