Preken over: "Verlangen"

"Verlangen naar God"
Door broeder J.H. Meinema op 10 maart 2024
Trefwoorden: Looft de Heere, Vertrouwen, Lofprijs

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Luisteren, Verlangen, Verspieder

"Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!"
Door broeder S. van Groningen op 21 mei 2020
Trefwoorden: Hemelvaart, Bruid van Christus, Verlangen

"Hoe blijf je overeind te midden van ellende?"
Door broeder W. Evers op 23 september 2018
Trefwoorden: Verlangen, Dorst, Gevoel

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]ben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben Verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, [...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]ig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar Verlangen we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"

"Overgave"
Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, Verlangend

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]e hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het Verlangen naar volmaaktheid gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]d snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een Verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helft niet aangezegd, maar wij k[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]art van goud. Ons hart kan God afwijzen, maar ook Verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. [...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"Wat is ons diepste Verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] Hem. De realiteit is echter dat wij niet altijd Verlangen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zijn Zo[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]regels. Door een relatie met God krijgen we een Verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dw[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]zus Christus. We mogen geestelijk groeien door te Verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente best[...]"

"Verlangen God te dienen kan echt"
Door broeder D. Steenhuis op 11 januari 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Verlangen

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]en aardse koning. Wij hebben ook de neiging om te Verlangen naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de troon van ons hart. De Here Jezus is onze ro[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]nen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf Verlangen wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een Verlangen naar God. De Heilige[...]"