#1: "Hoe blijf je overeind te midden van ellende?"

Door broeder W. Evers op 23 september 2018.
Trefwoorden: VERLANGEN, Dorst, Gevoel


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben VERLANGEN te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd doo[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar VERLANGEN we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#4: "Overgave"

Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017.
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, VERLANGENd


#5: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]ler namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het VERLANGEN naar volmaaktheid gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van eeuwigheid. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#6: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een VERLANGEN om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helft niet aangezegd, maar wij kunnen alles weten door het Woord van God. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#7: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]e het hart van Salomo. Het hart brengt van nature slechte dingen voort. Ook zijn er mensen met een hart van goud. Ons hart kan God afwijzen, maar ook VERLANGEN naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#8: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"Wat is ons diepste VERLANGEN? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de[...]"
Trefwoorden: Genezing, VERLANGEN, Ongeloof


#9: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreugde is alleen in Hem. De realiteit is echter dat wij niet altijd VERLANGEN naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreu[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#10: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...] om een persoonlijke relatie met God. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen we een VERLANGEN naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag e[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#11: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]oor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk groeien door te VERLANGEN naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vruc[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#12: "Verlangen God te dienen kan echt"

Door broeder D. Steenhuis op 11 januari 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: VERLANGEN


#13: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]enHaezer" herinnerde de Israelieten aan Gods leiding en overwinning, maar toch verlangden zij naar een aardse koning. Wij hebben ook de neiging om te VERLANGEN naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de troon van ons hart. De Here Jezus is onze rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus heeft afgelegd, weten wij "tot h[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#14: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]ede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons leven en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf VERLANGEN wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een VERLANGEN naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we d[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Verlangen'.