#1: "Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: VERKONDIGEN, Offer, Elia


#2: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]ten aan God centraal. God gebruikt ook natuurlijke elementen. God stuurde Filipus, maar niet een engel. God wil mensen gebruiken om het evangelie te VERKONDIGEN. Filipus begon het gesprek met de kamerling met een vraag. Veel gesprekken van en met de Here Jezus Christus beginnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mense[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#3: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]d heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te VERKONDIGEN dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Isra?l opriep om zich te bekeren. Er was in die tijd slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#4: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]eemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te VERKONDIGEN; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. Go[...]"
Trefwoorden: Hoop


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Verkondigen'.