Preken over: "Verheerlijking"

"De verheerlijking op de berg"
Door broeder P. van der Lugt op 14 maart 2021
Trefwoorden: Waakzaam, Slaap, Wolk

"En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"
Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015
Trefwoorden: Berg, Verheerlijking, Hemel

"Geloofd zij God met diepst ontzag"
Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014
Trefwoorden: Kracht, Heil, Verheerlijking

"Drie stadia van een christenleven"
Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]n. Hij heeft Hem opgewekt. Vandaag gaat het om de Verheerlijking van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is Pasen!. Aan de Verheerlijking ging een verschri[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]e bedoeling van de schepping (en de mensen) is de Verheerlijking van Gods majesteit. De schepping is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]ere Jezus Christus in Zijn lijden, vernedering en Verheerlijking.[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]iet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de Verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg [...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...]s is; voor ons bidt en pleit, maar het gaat om de Verheerlijking van Hem. [...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]g vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze Verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin van het boek Openbaring,[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]re staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de Verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Her[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...] ons, met Israel en met de wereld. Het plan is de Verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige[...]"