#1: "En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"

Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015.
Trefwoorden: Berg, VERHEERLIJKING, Hemel


#2: "Geloofd zij God met diepst ontzag"

Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014.
Trefwoorden: Kracht, Heil, VERHEERLIJKING


#3: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, VERHEERLIJKING


#4: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]Here Jezus Christus was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk in onze plaats. Maar God greep in. Hij heeft Hem opgewekt. Vandaag gaat het om de VERHEERLIJKING van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is Pasen!. Aan de VERHEERLIJKING ging een verschrikkelijke vernedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een positie in Christus ontvangen. Hij word[...]"
Trefwoorden: Jona, VERHEERLIJKING, Getuigenis


#5: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]t alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (altijd) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de mensen) is de VERHEERLIJKING van Gods majesteit. De schepping is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Hei[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#6: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]stus op zoek ging naar Zijn bruid (lelien te plukken). Bij het avondmaal mogen we inzoomen op de Here Jezus Christus in Zijn lijden, vernedering en VERHEERLIJKING.[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#7: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]penbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de VERHEERLIJKING van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebb[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#8: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]ensen. Hij heeft overwonnen! Het gaat bij hemelvaart niet om ons, dat de Here Jezus Christus bij ons is; voor ons bidt en pleit, maar het gaat om de VERHEERLIJKING van Hem. [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#9: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]eilige Zoon van God al onze zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze VERHEERLIJKING in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin van het boek Openbaring, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#10: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het Loofhuttenfeest is een van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de VERHEERLIJKING van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen H[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#11: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]e wereld keert zich steeds meer tegen Israel, maar de Koning van Israel komt. God heeft een plan met ons, met Israel en met de wereld. Het plan is de VERHEERLIJKING van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus z[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Verheerlijking'.