#1: "Kijken in de spiegel van de farizeeers"

Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018.
Trefwoorden: Farizeeer, VERGEVING, Oordelen


#2: "Het leven op aarde"

Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018.
Trefwoorden: Ongerechtigheden, VERGEVING, Verlossing


#3: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]eer hoe groot de liefde van God is. We lezen niets over berouw van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, VERGEVING en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mogen elke keer weer ons hart t[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#4: "Blijf in Gods Liefde"

Door broeder B. van Twillert op 21 augustus 2016.
Trefwoorden: Schuld, Liefde, VERGEVING


#5: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is er ook VERGEVING. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te volgen en in Zijn voetsporen te tre[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#6: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]vangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om VERGEVING aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven van Jozef worden. Ze merkten niets van Jozefs VERGEVINGsgezindheid en liefde. Jozef stelde z[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#7: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...] Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in VERGEVING van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#8: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]lde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons gestorven. Als wij belijden dat wij de Here Jezus nodig hebben voor VERGEVING van onze zonden, dan hebben wij deel aan Hem, dan zullen we de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijding, overgave aan de Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn gemeente vormen. [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#9: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]tus). Hagar leerde Hem kennen als haar Herder. Christus wil ook in oog staan met iedereen om ons de waarheid te laten zien. God heeft ons lief. Er is VERGEVING in de Here Jezus. [...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#10: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...] Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. VERGEVING, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. Het gaat niet om onze verlossing, onze VERGEVING, maar het gaat om God.[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#11: "Milieubewust leven is niet zaligmakend"

Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Legerplaats, VERGEVING, Milieu


#12: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]ien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om VERGEVING van zijn zonden, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden i[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#13: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: VERGEVING, Weldaden van God, Zegen


#14: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]/> 1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij zijn geestelijk zeer rijk. We mogen god danken voor wat Hij ons heeft gegeven. Hij heeft ons VERGEVING geschonken.
2. God doet alle dingen meewerken ten goede. God heeft een plan met ons leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons leven hebben geleid. Voor de ander dinge[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#15: "HEERE, ik heb gezondigd..."

Door broeder M. Ezinga op 25 november 2012.
Trefwoorden: VERGEVING, Schuld, Relatie met God


#16: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen VERGEVING, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#17: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]r ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook wedergeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan Gods VERGEVING en verlossing. Veel mensen willen graag VERGEVING en het nieuwe leven, maar willen de oude mens niet opgeven. De oude mens is nog niet verbroken. Er heeft geen wedergeboorte plaatsgevonden. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#18: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...] zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben VERGEVING gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor ger[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#19: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]nerde zich tijdens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in VERGEVING. De engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben he[...]"
Trefwoorden: VERGEVING, Engelen, Grootheid van God


#20: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]el bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van VERGEVING, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart dienen, dan rust Zijn oog op ons. [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#21: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]ons en onze omgeving zegenen. Wij moeten van tevoren keuzes maken op basis van Gods Woord. Als wij zondigen, dan zondigen we tegen God (bij God is er VERGEVING). Al onze gedachten moeten wij overgeven aan God. En Gods Woord moeten wij vasthouden. Jozef had geleerd zijn vijanden (Potifar's vrouw, wrok, bitterheid etc. ) van zich af te houden als een[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


 

Gevonden:

Er zijn 21 preken gevonden over: 'Vergeving'.