Preken over: "Vergeef"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]rwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat teVergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...] met alle geestelijke zegeningen in Christus! God Vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij [...]"