#1: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om verge[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, VERGEEF


#2: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...] geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat teVERGEEFs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons leven is met Christus verborgen in God. Christus wil het onverganke[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#3: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]roon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God VERGEEFt al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons d[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Vergeef'.