#1: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, VERDRUKKING, Kruiswoorden


#2: "Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"

Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017.
Trefwoorden: Advent, Zelfbeeld, Grote VERDRUKKING


#3: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]ezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote VERDRUKKING) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgewekt worden in een verheerlijkt lichaam; de [...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#4: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]en, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de grote VERDRUKKING zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en thuis brengt. Israel heeft echter gezondigd. De Joodse mensen zijn helaas vandaag de dag niet heiliger da[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#5: "Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"

Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015.
Trefwoorden: VERDRUKKING, Waarom, Paulus


#6: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de VERDRUKKING. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal God de grote Richter, de Verlosser sturen naar de Lijfberg om Israel te verlossen. Eglon is het type [...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#7: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]en in ons leven hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god vertrouwen; Hij is goed.
3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles (VERDRUKKING, benauwdheid, enz.).Wij worden niet gespaard voor de VERDRUKKING etc., maar God maakt ons overwinnaars.[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#8: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]s leven, dan zoeken we snelle uitwegen. Gods principe is om deze problemen te gebruiken om ons te veranderen (Ps. 119: 67, 71 en 75). Hij gebruikt de VERDRUKKINGen om ons te vormen naar Zijn beeld. Hij vraagt van ons om te kiezen voor de onderste weg. [...]"
Trefwoorden: VERDRUKKING, Christus, Beeld


#9: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...] alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mogen ook roemen in onze VERDRUKKINGen. We hebben VERDRUKKINGen nodig om te leren volharden. Door de VERDRUKKINGen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende liefde van Christus in [...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#10: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]emelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote VERDRUKKING heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verder met Zijn volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#11: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opgenomen voor de grote VERDRUKKING. [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote VERDRUKKING


#12: "De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"

Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote VERDRUKKING, Tekenen, Wonderen


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Verdrukking'.