#1: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"Het woord 'geloof' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, VERDRIET


#2: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]d zag Elia onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij kent ons VERDRIET. Hij ziet, hoort en kent ons en komt daarom tot ons. God zag, hoorde en kende het VERDRIET van het volk Israel en kwam naar het volk toe. De Here Jezus zag, hoorde en kende de angst van de d[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#3: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"Paulus had een bewogen hart voor zijn eigen volk Israel. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had VERDRIET omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#4: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]rai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit van Sarai en Abram waren VERDRIET en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om naar haar. God riep haar bij haar naam. Hij confronteerde Hagar met de waarheid. De waarheid m[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#5: "De antwoorden van God in moeite en verdriet"

Door broeder J. Heijdeman op 7 april 2013.
Trefwoorden: Vragen aan God, Nood, VERDRIET


#6: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"Wij weten vaak niet wat wij moeten doen in bepaalde omstandigheden. Jacob was een man vol VERDRIET geworden na het bericht over de 'dood' van Jozef, terwijl de broers de waarheid hebben verzwegen. Zij werden direct aan hun leugen herinnerd toen ze voor Jozef stonden, maar God bekommerde Zich niet alleen over Jozef en Jacob, maar ook over de broers.[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#7: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"Lea gaf haar zonen bijzondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het VERDRIET van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het le[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, VERDRIET


#8: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"Het lijden van de tegenwoordige tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, VERDRIET, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cu[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#9: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"De Here kijkt met aandacht naar alle individuele mensen op deze aarde. Hij kent al onze tranen. Ons VERDRIET mogen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan g[...]"
Trefwoorden: VERDRIET, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Verdriet'.