#1: "Zefanja - Verborgen in God"

Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, Afgoden


#2: "De verberging van het koninkrijk"

Door broeder T. Stier op 15 november 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, VERBORGEN


#3: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]ijn er nog steeds veel Joden die God niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'christelijke' westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft VERBORGEN voor de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de bekering van Isra?l. Christus is de hoop van Isra?l, van de volken en van ons, Zijn gemeente. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#4: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]maar we kunnen ons voeden door het lezen van Gods Woord. We hoeven niet twijfelen of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons leven is VERBORGEN met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid. Als wij vol van Gods Woord zijn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wordt de vrucht van de[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#5: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]efs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons leven is met Christus VERBORGEN in God. Christus wil het onvergankelijke leven openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het oude leven op deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze zonden (in het oude lev[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#6: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]dachten. De Here Jezus Christus is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is in de diepste put geweest voor ons. Hij is altijd bij ons wij zijn met Christus VERBORGEN in God.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#7: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]e daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was VERBORGEN in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#8: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]lige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is VERBORGEN met Christus in God. Als wij in God VERBORGEN zijn, dan willen wij ook graag in de voetstappen van de Here Jezus treden. God heeft ons een voorbeeld nagelaten (na doen wat op het schoolboord[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#9: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]ie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes VERBORGEN, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Mozes, zoals God Noach redde. Mozes werd gevoed met[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#10: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]den met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of VERBORGEN zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#11: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]s als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven is VERBORGEN met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige wateren, maar een rivier van levend water (het profetische [...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Verborgen'.