Preken over: "Verborgen"

"Zefanja - Verborgen in God"
Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, Afgoden

"De verberging van het koninkrijk"
Door broeder T. Stier op 15 november 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft Verborgen voor de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...] aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons leven is Verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerli[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]gestorven en opgestaan. Ons leven is met Christus Verborgen in God. Christus wil het onvergankelijke leven openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zon[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...] ons. Hij is altijd bij ons wij zijn met Christus Verborgen in God.[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]ht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was Verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zul[...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is Verborgen met Christus in God. Als wij in God Verborgen zijn, dan willen wij ook graag in de voetsta[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]elijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes Verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worde[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]ging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of Verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het li[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...] kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven is Verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in gro[...]"