#1: "Israel in de belangstelling"

Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018.
Trefwoorden: VERBOND, Bedekking, Aangezicht


#2: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]mson (en van de meeste mannen) werd veroorzaakt door zijn ogen. Pornografie is een van de grootste verslavingen voor mannen. Als mannen mogen we een VERBOND sluiten met onze ogen om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Go[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#3: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...] voor onze medemens? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei VERBONDen. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de VERBONDen. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Israe[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#4: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]en. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem VERBONDen. Hij is altijd bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en niet op allerlei aardse schatten. Wij kunnen veel verliezen op aarde, maar we winnen Christus.[...]"
Trefwoorden: Hemel


#5: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]el. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods gerechtigheid straft het onbekeerde Israel. Gods gerechtigheid moest worden gehandhaafd, want God had een VERBOND gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen ([...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#6: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]sser gezonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn VERBONDen. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#7: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich VERBONDen met het volk Israel. Hij heeft VERBONDen gesloten met Israel. Aan de VERBONDen waren ook voorwaarden VERBONDen. Israel en ook wij kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ons hart moet verni[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#8: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...] van hun leven buiten Gods leiding houden. Vrouwen mogen bidden voor de mannen. We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn een geest met Hem. Wij zijn VERBONDen met Hem in het meest persoonlijke deel: een van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#9: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]e mensen leven zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk VERBOND met de mensen gesloten. Als God de boog ziet (als God het bloed op de dorpels ziet....), dan denkt God aan Zijn VERBOND. De boog bestaat uit ongeveer zeven kleuren. De bovenste kleur is rood, [...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#10: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God VERBOND Zich opnieuw aan Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had gee[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#11: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe VERBOND


#12: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij VERBONDen zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons vertrouwen meer op Hem stellen. Zonder[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#13: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"Mozes krijgt van God de opdracht om Zijn Naam onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de VERBONDs God. Tot nu toe kenden de Israelieten Hem alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zich bezighoudt met Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het begin van[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#14: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]nen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is VERBONDen met ons. [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#15: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]dse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grote afstand tussen de Joden en de heidenen. Een VERBOND is een aantal afspraken tussen minstens twee partijen of mensen. God sloot een VERBOND met Abram. Het VERBOND ging over het nageslacht van Abram en over het land. Het teken van dit VERBOND is [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 15 preken gevonden over: 'Verbond'.