#1: "Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"

Door broeder B. van der Bosch op 10 juli 2016.
Trefwoorden: Aanschouwen, Plengoffer, Innerlijke VERANDERING


#2: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]zus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er VERANDERINGen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het evangel[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#3: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]en werden vervangen door namen die verwijzen naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie hij mocht zijn voor God. Hij verzette zich niet tegen de naamsVERANDERING of het onderwijs dat hij moest volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#4: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: Levensheiliging, VERANDERING, Afleggen


#5: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"Zoals bij de VERANDERING van water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die VERANDERING niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te lat[...]"
Trefwoorden: VERANDERING, Geest


#6: "Jeruzalem en Ik"

Door broeder H. Huijzer op 1 mei 2011.
Trefwoorden: Jeruzalem, VERANDERING, JAWEH


#7: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Be?nvloeding is gericht op VERANDERING van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#8: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]ezen en accepteren we alle bijbehorende consequenties. God wil ons helpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van een brief). Als we VERANDERING in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien o[...]"
Trefwoorden: Overgave


#9: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]r een troost voor de gelovigen. Het onrecht zal recht worden gezet. God zal alles weer goed maken. Gods verordeningen zijn waarheid. Ze zijn niet aan VERANDERING onderhevig. De Here Jezus is de Waarheid. God zal alles aan het licht brengen als Hij zal gaan oordelen. Wij weten lang niet alles, dus ons oordeel is gebrekkig. God zal oordelen door Zijn[...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Verandering'.