Preken over: "Verandering"

"Gedragsverandering"
Door broeder B. Romijn op 15 mei 2022
Trefwoorden: Gedrag, Oude en nieuwe mens, Gehoorzaamheid

"Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"
Door broeder B. van den Bosch op 10 juli 2016
Trefwoorden: Aanschouwen, Plengoffer, Innerlijke Verandering

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]us het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er Veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijd[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]jn voor God. Hij verzette zich niet tegen de naamsVerandering of het onderwijs dat hij moest volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel[...]"

"God verandert mensen naar Zijn beeld"
Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"Zoals bij de Verandering van water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt[...]"

"Jeruzalem en Ik"
Door broeder H. Huijzer op 1 mei 2011
Trefwoorden: Jeruzalem, Verandering, JAWEH

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"Beinvloeding is gericht op Verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relatie[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]( bijv. door het schrijven van een brief). Als we Verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]ods verordeningen zijn waarheid. Ze zijn niet aan Verandering onderhevig. De Here Jezus is de Waarheid. God zal alles aan het licht brengen als Hij za[...]"