Preken over: "Veilig"

"Ik ben in Christus en Christus is in mij"
Door broeder J. Schep op 21 september 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: In Christus, Veilig geborgen, Geliefd

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 16 mei 2021
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Nachtgezicht, Veilig

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]r God. In een wereld die leeft zonder God zij wij Veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ij[...]"

"Eenheid in Hem, en veilig geborgen"
Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]an de vrouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht Veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverhouding bin[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]t is Christus. Licht is een bron van gezondheid, Veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...] prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij Veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn heerlijkheid uitdragen in deze wereld.[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]d is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij Veilig. Hij geeft ons Zijn vreugde. Wij hebben een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal o[...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]m werd Abraham en Sara werd Sarah. De God bij wie Veilig zijn.[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]en is niet meemaken van wat er te genieten is. De Veiligste plaats is waar het vuur geweest is: de Veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Chr[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]n. De Here Jezus Christus zal eenmaal Zijn volk beVeiligen. Rachab was bewogen om haar familie. Zij vroeg niet om de Veiligheid van haarzelf, maar v[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] broeders en zusters). In Gods gemeente vinden we Veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie Hij is. Wij hebben allemaal wel een ervaring van[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]taat aan het begin van alles en vooraan. Wij zijn Veilig bij Hem. [...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]n heil is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij Veilig denken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet altijd Veilig te zijn. We mogen ons richten[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]n verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en Veilig wonen. Hij zal alle Joden op een dag terugbrengen naar het land Israel (de Here Jezus is onze[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...] op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, Veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten. <br/> <br/> Vertrouwen in God staat haaks op het [...]"