Preken over: "Vasthouden"

"Loslaten en vashouden"
Door broeder N. van de Berg op 6 mei 2018
Trefwoorden: Loslaten, Vasthouden, Belofte

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"Wij mogen ook ons persoonlijk Vasthouden aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan [...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]wij getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig Vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het ni[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]ristus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons Vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepe[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]e Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons Vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]d zegt dat God genadig en barmhartig is. Als we Vasthouden aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods dade[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]n wij overgeven aan God. En Gods Woord moeten wij Vasthouden. Jozef had geleerd zijn vijanden (Potifar's vrouw, wrok, bitterheid etc. ) van zich af te[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]il ons beschermen tegen verzoekingen. Hij wil ons Vasthouden. God wil ons verlossen van de boze, van alles wat niet van God is. [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]ij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten Vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door geloof en door de omgan[...]"