#1: "Loslaten en vashouden"

Door broeder N. van de Berg op 6 mei 2018.
Trefwoorden: Loslaten, VASTHOUDEN, Belofte


#2: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"Wij mogen ook ons persoonlijk VASTHOUDEN aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Israel gericht. God bemoeit zich nog steeds met Israel. Hij verkoos Israel, Hij verloste Israel, Hij zorgde voor Zijn volk Israel. Net als Israel kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God he[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#3: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...] nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig VASTHOUDEN aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het geloven en weten dat die grote G[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#4: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons VASTHOUDEN aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet al[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#5: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons VASTHOUDEN. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geschapen[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#6: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]or ons herkenbaar. Onze gedachten en ons gevoel zeggen, dat de twijfels terecht zijn, maar Gods Woord zegt dat God genadig en barmhartig is. Als we VASTHOUDEN aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we kinderen van God [...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#7: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]oord. Als wij zondigen, dan zondigen we tegen God (bij God is er vergeving). Al onze gedachten moeten wij overgeven aan God. En Gods Woord moeten wij VASTHOUDEN. Jozef had geleerd zijn vijanden (Potifar's vrouw, wrok, bitterheid etc. ) van zich af te houden als een boogschutter. Jozef was iemand, die Gods voorziening kende. Hij leefde onder Gods be[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#8: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...] in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons vergeven heeft. God wil ons beschermen tegen verzoekingen. Hij wil ons VASTHOUDEN. God wil ons verlossen van de boze, van alles wat niet van God is. [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#9: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het huis en het huis van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten VASTHOUDEN aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn beloften. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Vasthouden'.