#1: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, VADERHUIS


#2: "Wat doet de Gemeente daar?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, VADERHUIS, Gouden stad


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]r ons te pleiten. Als wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het VADERHUIS. We zullen eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote rampen over de aarde komen. De wereld z[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#4: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]en samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het VADERHUIS. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#5: "Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, VADERHUIS


#6: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, VADERHUIS, Salomo


#7: "Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, VADERHUIS, Schepping


#8: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016.
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, VADERHUIS


#9: "De gemeente gaat naar het Vaderhuis"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, VADERHUIS


#10: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]ij zondigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het VADERHUIS. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We moge[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#11: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]en aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het VADERHUIS voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdheid, maar was er bovenuit getild (zweven), omdat hij God kon danken voor wie Hij is. God heeft ons gel[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#12: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]eloofd heeft en alleen door het volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het VADERHUIS wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het VADERHUIS ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het geloof?[...]"
Trefwoorden: Woord van God, VADERHUIS, Volharding


#13: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...] was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels VADERHUIS. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Vaderhuis'.