Preken over: "Vader"

"Wie zijn dat eigenlijk?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Israel, Bruid, Vaderhuis

"God willen, kunnen en laten zien"
Door broeder N. van de Berg op 28 augustus 2022
Trefwoorden: Filippus, De Vader

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 3 januari 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Vader, Zoon

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 6 december 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Aanbidden, Vader

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Wijsheid, Eniggeborene, Zoon van God

"Johannes over de Hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Troon, Opname, Vaderhuis

"Hallelujah!"
Door broeder P. van der Lugt op 19 januari 2020
Trefwoorden: Hallelujah, AartsVaders, Hoop

"Christus werkt vanuit de hemel"
Door broeder B. van den Bosch op 9 juni 2019
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis

"Wat doet de Gemeente daar?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Vaderhuis, Gouden stad

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]reld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat z[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]n gesprek. De naam van Abraham betekent 'machtige Vader', maar hij moest wachten, totdat hij honderd jaar was om Vader te worden. Ook nadat Lot Abraha[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]lijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]ekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonVader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab [...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...] en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonVader nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Israel te leiden. Jethro kwam enige ti[...]"

"Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, Vaderhuis

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]n opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is[...]"

"Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis, Schepping

"Gebed om genade"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en [...]"

"Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, Vaderhuis

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheilig[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]od vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van Vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"Zoals een Vader Zijn kind draagt"
Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015
Trefwoorden: Vader, Liefde, Dragen

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...] ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Chr[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...] Zijn bevel te bewaren Hem te verwachten. God, de Vader, zal Zijn Naam opnieuw aan ons openbaren. Hij zal ons een nieuwe naam geven.[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...] in de grootste storm van ons leven. Onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. In alles zijn wij afhankelijk van Hem. We mogen dat voortdurend doo[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]n als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de Vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de [...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...] van genade. In God vallen de verschillen (tussen Vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden w[...]"

"De gemeente gaat naar het Vaderhuis"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]al worden afgelegd als we opgenomen worden in het Vaderhuis. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt o[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]istus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problem[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]s moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn o[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]st en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.<br/> 3. wij zijn erfgenamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]Christus had een aardse moeder, maar geen aardse Vader. Een baby krijgt het bloed niet van de moeder, maar van de Vader. Er komt pas leven na de bev[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]en en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]e Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we gel[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]at volkomen zien wie God is. Hij getuigt van Zijn Vader. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet me[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]eeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonVader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op [...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de Vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aa[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]densweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader cen[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]e Broeder. Hij is lieflijk. Chileab: zoals zijn Vader. De Here Jezus Christus is zoals Zijn Vader. Abigail: mijn Vader is vreugde. Uiteindelijk is G[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]ping van de Here Jezus (Hij heeft de wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en Vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]wordt de 7 magere jaren geopenbaard. 5. Jozefs Vader (Jacob) gaat sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God [...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]t God is en hoe zwak wij zijn. Zowel de drie aartsVaders, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieu[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"Jacob ging in opdracht van zijn Vader Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]an het kruis sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]n ontdekken we Bijbelse principes voor het leven. Vaders behoren Gods Woord aan tafel uit te leggen. Als jongeren de Bijbel niet uitgelegd krijgen hak[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]es wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wez[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]inderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdhei[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot de Vader. God houdt ons hart vast. [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]m zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het Vaderhuis ligt veel meer kla[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]jk van onze positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment! W[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]et verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lank[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]ij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels Vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we dele[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]ijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...] gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking e[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]en nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de Vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zond[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]gaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Hemelvaart betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opsta[...]"

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 8 februari 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Afgoderij

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]ver kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelacht[...]"

"Vader en Zoon kennen is alles"
Door broeder D. Steenhuis op 14 september 2009
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Antichrist, Vader, Zoon

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]gen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het evangelie van C[...]"