#1: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]e Jezus' ging het over de terugkomst van de Here Jezus Christus als hersteller van het koninkrijk Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn het UITVERKOREN volk van God, daarom neemt het antisemitisme nu weer toe. Kijken wij nog omhoog naar de hemel om de Here Jezus Christus te verwachten? Hij wil ons opnemen in Zijn huis want Hij heeft ons[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#2: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]est gevierd. Haman irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een UITVERKOREN volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel gezegend zullen worde[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#3: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]gt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, die ons heeft UITVERKOREN voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, UITVERKOREN


#4: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]n, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij UITVERKOREN om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit niet begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons volmaakt in Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus zien in elkaar. Do[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#5: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]us is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook UITVERKORENen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben[...]"
Trefwoorden: Hoop


#6: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]ns te laten zoals we waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons UITVERKOREN heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de UITVERKORENe van de Vader[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Uitverkoren'.