#1: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, UITTOCHT


#2: "Het Pascha"

Door broeder P. van der Lugt op 14 mei 2017.
Trefwoorden: UITTOCHT, Ongezuurde broden, Pascha


#3: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]IJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Zijn Woord. God zal tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten zien in de UITTOCHT uit Egypte en heeft dat laten zien toen Hij ons geroepen heeft uit deze wereld. God geeft ons kracht in de Here Jezus Christus. We kunnen tot God komen door de Here Jezus Christus (de twee pi[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#4: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de UITTOCHT in de woestijn. Israel moest leren om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de perio[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#5: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de UITTOCHT uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we wet[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#6: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de UITTOCHT uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Uittocht'.