#1: "Het gaat niet om mensen maar om God"

Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016.
Trefwoorden: Tempel, UIT LIEFDE, Geven


#2: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. UIT LIEFDE heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste profe[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#3: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]nte? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op UIT LIEFDE voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewogen met ons. Hij ontfermt Zich over ons. Epafro[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#4: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]te vertrouwen en te hopen tegen beter weten in. Door ons vertrouwen op God kunnen we tot zegen zijn voor andere mensen. God is liefde. God riep Abram UIT LIEFDE en noemde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abram opofferende liefde voor zijn omgeving. Abram bemiddelde voor Lot bij God. Hebben wij onze naasten lief zoals God hen liefheeft?[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Uit liefde'.