#1: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]oord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De rechtvaardige zal UIT GELOOF LEVEN. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons lichaam is niet veranderd, maar dit is een geloofswaar[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#2: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De rechtvaardige zal UIT GELOOF LEVEN (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, UIT GELOOF LEVEN


#3: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]len) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen UIT GELOOF LEVEN. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zo[...]"
Trefwoorden: Hoop


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Uit geloof leven'.