#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]geveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de TWEEDE KOMST van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. N[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]l van vrede. Christus is van eeuwigheid. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn TWEEDE KOMST zal de Here Jezus Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#3: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...] de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De TWEEDE KOMST van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd. Het oude testament eindigt met de vloek. En het nieuwe testament begint met de oplossing: Christus is gekom[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#4: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]aam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de TWEEDE KOMST als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen. Lukas 1:31 tot 33. De Messias zal er over 9 maanden zijn! De nadruk lag op het koningschap. Math. 1:20 tot 23[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#5: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]nden. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de TWEEDE KOMST van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kri[...]"
Trefwoorden: Zoeken, TWEEDE KOMST


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Tweede komst'.