Preken over: "Trouw"

"Geestelijke volwassenheid"
Door broeder G. Mes op 7 juli 2024
Trefwoorden: Volwassenheid, Verbond, Trouw

"Verlangen naar God"
Door broeder J.H. Meinema op 10 maart 2024
Trefwoorden: Looft de Heere, VerTrouwen, Lofprijs

"Zacharia - Gods soevereiniteit - Deel 6"
Door broeder J. Brouwer op 29 oktober 2023
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Berouw, God is Trouw

"De praktische oproep"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Bekering, Lijden, Trouw

"De liefde van God"
Door broeder A. Knoester op 10 juli 2022
Trefwoorden: Huwelijk, Hosea, OnTrouw

"Verbonden aan één Man"
Door broeder B. van den Bosch op 20 maart 2022
Trefwoorden: Trouw, Verleiding, Opdracht

"Vertrouwen op God in deze tijd"
Door broeder P. van der Lugt op 30 januari 2022
Trefwoorden: Toevlucht, Verlossing, Fundament

"Vertrouwen op God"
Door broeder J.H. Meinema op 19 december 2021
Trefwoorden: VerTrouwen

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, Eindtijd

"[...]icht houden op Christus Jezus. Hij die roept is geTrouw![...]"

"Jozef en zijn omgaan met Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 29 november 2020
Trefwoorden: Teleurstelling, Geloof, VerTrouwen

"Vijf condities van een christen"
Door broeder J. Nugter op 15 november 2020
Trefwoorden: BeTrouwbaar, Hoop, Gerechtvaardigd

"Trouw tot de dood"
Door broeder P. van der Lugt op 9 augustus 2020
Trefwoorden: Trouw, Genade

"Vertrouwen en hoogmoed"
Door broeder J. Nugter op 19 juli 2020
Trefwoorden: Vermaning, Azarja, Uzzia

"Al zou de vijgeboom niet bloeien..."
Door broeder J. Nugter op 22 maart 2020
Trefwoorden: Angst, VerTrouwen, Corona

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]et God en leerde Hem kennen; hij volgde God in verTrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram[...]"

"Indien u geproefd hebt dat de Heere goed is..."
Door broeder H. Huijzer op 4 augustus 2019
Trefwoorden: Verbond, Trouw, Ontferming

"Een betrouwbaar Woord!"
Door broeder B. Romijn op 16 juni 2019
Trefwoorden: Woord van God, BeTrouwbaar, Bijbel

"Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"
Door broeder J. Brouwer op 12 mei 2019
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Ontzag, Trouw, Bidden

"Hoop en Vertrouwen"
Door broeder W. Evers op 6 januari 2019
Trefwoorden: Hoop, VerTrouwen

"Habakuk 2 - Hij luistert en leert"
Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Luisteren, Leren, Trouw

"Leven in gemeenschap"
Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018
Trefwoorden: BeTrouwbaar, Verblijden, Vrede

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft Trouw. Wij komen naar de dienst en wij genieten van de dienst en wij genieten van de dienst, maar l[...]"

"De worsteling van het geloof"
Door broeder H. Frinsel op 12 november 2017
Trefwoorden: Tegenspoed, VerTrouwen, Jakob

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]gen vrucht dragen voor Hem. We worden geroepen om Trouw te zijn. [...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]hoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij verTrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich vol[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...] meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te verTrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is verTrouwen [...]"

"Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: VerTrouwen, Genade, Redder

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"[...]dige Raadsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]renheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is Trouw. We mogen elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]tus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons verTrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloo[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]n ons wonen als we ons leven aan God hebben toeverTrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets [...]"

"Verlossing"
Door broeder P. van der Lugt op 18 september 2016
Trefwoorden: Daniel, Trouw, Verlossing

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]estelijke ballingschap terecht komen, maar God is Trouw en wil Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Dani?l. De Heere zal Isra?l v[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]lijven ontfermen over het volk Isra?l. God blijft Trouw. De toekomst van Isra?l, maar ook van de gemeente hangt af van de Trouw van God en hangt niet [...]"

"God trouw"
Door broeder N. van de Berg op 19 juni 2016
Trefwoorden: Trouw, OnTrouw, GeTrouw

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]an deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toeverTrouwen aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan verTrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf den[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...] slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God verTrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwra[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, VerTrouwen

"[...]en een keuze te maken tussen God en Ba?l. Elia verTrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia [...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...] hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toeverTrouwen. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem liefhebben. [...]"

"Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"
Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015
Trefwoorden: VerTrouwen, Geloof, Josafat

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]mogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij geTrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet [...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"Voornemens"
Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015
Trefwoorden: Voornemens, Trouw, Belofte

"God is goed"
Door broeder J.H. Meinema op 31 november 2014
Trefwoorden: Beproeving, VerTrouwen op God, Asaf

"Het geloof van Abraham"
Door broeder C. Stier op 28 september 2014
Trefwoorden: Abraham, VerTrouwen op God, Geloof

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde verTrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed met Zijn lie[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, VerTrouwen

"[...]jn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem verTrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christu[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]en aan Israel was de kennis van de ware God toeverTrouwd. Kennis was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het hart. Israel verwierp Gods besch[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]l fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn Trouw. Wij leven vaak net als Simson. God blijft ook Trouw aan ons. Hij is goed. Zijn wij bereid om [...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]rt geven aan God, maar hebben wij ons leven toeverTrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...] heeft ons verlost van de tegenstander. Israel verTrouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, m[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]gen). Ook klaagt God de leiders (priesters van onTrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de h[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]et God en leerde Hem kennen; hij volgde God in verTrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...] Babel, was een jager op mensen en naar macht (verTrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en ge[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, VerTrouwen op God, Geloof

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ien maar nu leven wij nog in verwachting en in verTrouwen op Hem.[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]?lieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk Trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten ber[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] hoofdstuk gaat over de overspelige vrouw en haar Trouwe echtgenoot. Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dezelfde pijn. Het result[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]er veel dingen, maar we mogen alles aan God toeverTrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd b[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]p met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te verTrouwen, ook als Hij snoeit in ons leven.[...]"

"De Here zal erin voorzien"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2013
Trefwoorden: VerTrouwen, Redding, Luisteren

"God heeft een tijd voor alle dingen"
Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013
Trefwoorden: Tijd, VerTrouwen, Evangelisatie

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]ben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god verTrouwen; Hij is goed.<br/> 3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles (verdrukking, benauw[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: VerTrouwen op God, Profetie, Antichrist

"David was in zeer grote nood en toch verTrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen verTrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeili[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: VerTrouwen op God, Denken

"[...] mij aanvaard? Heeft God mij lief? Is God nog wel Trouw? Vergeet God mij? Stopt God met barmhartig te zijn voor mij? Asaf was boos op God. God bracht [...]"

"Met hoofd en hart trouw blijven aan God"
Door broeder C. Stier op 11 november 2012
Trefwoorden: Trouw, Liefde, Wereldgezindheid

"Trouw blijven aan God in Babylon"
Door broeder P. van der Lugt op 4 november 2012
Trefwoorden: Wereldgezindheid, Babylon, Trouw

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]baar voor de gemeente? Epafroditus was ook een beTrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn [...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, VerTrouwen, Fundament

"[...]den. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we verTrouwen op Hem! [...]"

"Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2012
Trefwoorden: BeTrouwbaar, Belofte, Jefta

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, VerTrouwen op God, Onderschatting

"[...]proeving. God wilde zien of Israel en Saul hun verTrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]d gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel beTrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer.[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het Trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de gev[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]stoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn verTrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]en. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is Trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Wet[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]ij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons verTrouwen meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus d[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]jn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: geTrouw, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]e herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we verTrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]rs openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn verTrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewer[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, VerTrouwen op God

"[...]jkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit verTrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats [...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]rvaren dat Hij goed is. De Here Jezus test het verTrouwen van de blindgeborene door hem naar het bad van Siloam te sturen. Wij leven als het ware in[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]s, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, onTrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddel[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]ft de regie in Zijn handen. Wij mogen volkomen verTrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast verTrouwen Hem navolgen. God verandert nooit[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]aarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God Trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. Go[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]de aan de koperen slang. Israel moest leren te verTrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]zen over afgoden. Haar nakomelingen zijn de meest Trouwe in de dienst aan God. In de geboortes van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder g[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die Trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadneza[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"Vertrouwen op God"
Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011
Trefwoorden: VerTrouwen, Zoeken, Verwachting

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: VerTrouwen, Verwachting, Overgave

"De volharding van Jozef"
Door broeder N. Groot op 27 februari 2011
Trefwoorden: Jozef, VerTrouwen, Hoop

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons verTrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Her[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan leren te verTrouwen op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vi[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]s het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de onTrouw van Israel bleef God geTrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door [...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, VerTrouwen

"[...]e zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te verTrouwen. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe God ons roept? God kan ons pas gebruiken en zegenen als[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...] dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons verTrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te die[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: VerTrouwen, Bekering

"VerTrouwen betekend: continu?teit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten. <br/> <br[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig verTrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij i[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]em aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is verTrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]tus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, verTrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, ma[...]"