#1: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...] Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de TROON VAN GOD, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrij[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#2: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]digde in een catastrofe. De tweede optocht eindigde in het beoogde doel. David verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de TROON VAN GOD op aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een n[...]"
Trefwoorden: Optocht


#3: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, TROON VAN GOD


#4: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]aag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de TROON VAN GOD te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter leren kennen en Hem reflecteren. Daarom verli[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#5: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de TROON VAN GOD. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de woestijn om zo de troon in handen [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#6: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]Zijn zichtbare bediening voort te zetten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de rechterhand van God zit of staat; in de macht van God of op de TROON VAN GOD. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus gegeven. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij heeft alle macht in de hemel [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Troon van God'.