Preken over: "Troon"

"Lofzang op Christus"
Door broeder J. Nugter op 21 maart 2021
Trefwoorden: Troon, Lijden, Verheerlijken

"Johannes over de Hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Troon, Opname, Vaderhuis

"Johannes over Europa"
Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Beest, Lam, Troon

"Kreupel aan beide voeten"
Door broeder G. Vochteloo op 14 juli 2019
Trefwoorden: Mefiboseth, Troon van David, Huis van David

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]n. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de Troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis he[...]"

"Wie komen er voor de grote witte troon?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de Troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opofferende li[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]aar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de Troon van God op aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in J[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de Troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn Troon.[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de Troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkhe[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]n gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit paTroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten berouw hadden. B[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]s Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de Troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus [...]"

"Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]od in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn Troon, de Troon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft o[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]belijden. We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de Troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...]eft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de Troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de Troon van God. En hij zit op de Troon in[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]had. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de Troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienen[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] boven naar beneden, waardoor de toegang tot Gods Troon open lag. Wij hebben ontvangen wat wij niet hadden verdiend (en hebben niet ontvangen wat we w[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven Troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]an God zit of staat; in de macht van God of op de Troon van God. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus gegeven. Hemelvaart betekent d[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] Jezus. God is een hemelse Vader, die boven alles Troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]gen naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de Troon van ons hart. De Here Jezus is onze rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de[...]"

"De grote schare die niemand tellen kan"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Witte Troon

"Openbaring 3 - Met God in de troon zitten"
Door broeder D. Steenhuis op 23 oktober 2000
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring