#1: "Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: TOEKOMST, Gemeente, Vaderhuis


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede TOEKOMST. Isra?l moest zich gedragen in ballingschap. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "Gebed om genade"

Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016.
Trefwoorden: Onze Vader, TOEKOMST, Arend


#4: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]e dag niet heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen heilige naam, Zich blijven ontfermen over het volk Isra?l. God blijft trouw. De TOEKOMST van Isra?l, maar ook van de gemeente hangt af van de trouw van God en hangt niet af van mensen. God is heilig. Een bruidspaar spreekt tegen elkaar uit dat ze heilig zijn voor de ander. Heili[...]"
Trefwoorden: Israel, TOEKOMST, Hoop


#5: "Verrekijkers"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016.

"De Heere heeft heden, verleden en TOEKOMST in Zijn hand![...]"
Trefwoorden: TOEKOMST, Daden, Bekering


#6: "Wat is je toekomst?"

Door broeder B. van der Bosch op 21 juni 2015.
Trefwoorden: TOEKOMST, Profetie, Gehoorzaamheid


#7: "En dan woont God bij de mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid


#8: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]id zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de TOEKOMST echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Isra?l te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verloss[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#9: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood


#10: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]rde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze TOEKOMST, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (altijd) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de mensen) is de verheerlijking van Gods majesteit. De [...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#11: "Vuur en oordeel van God"

Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, Oordeel, Sion


#12: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de TOEKOMST van Isra?l kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#13: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]ht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de TOEKOMST. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaa[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#14: "De laatste staatsgreep van de satan"

Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2014.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Satan, Jezus Christus


#15: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...] om ons, maar om Jezus Christus alleen! De duivel houdt ons welvaart en roem voor ogen. Hij vestigt de aandacht op het hier en nu in plaats van op de TOEKOMST. Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God in Christus zien. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De kennis, de heerlijkheid en de verlichting[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#16: "Duizend jaren van vrede komen toch"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2014.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, 1000 jarig vrederijk, Jozef


#17: "Israel heeft echt een zegen - plaats"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen


#18: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]teeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het TOEKOMSTige leven kwijt. God wil ons toerusten op de TOEKOMST. Als het sterven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leven van Hem openbaar. Het gaat er nu al o[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#19: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000


#20: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]eze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe schepping. We leven niet om onze afkomst, maar om onze TOEKOMST. Zending is een motief om te leven. God heeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mogen de boodschap van [...]"
Trefwoorden: Zending


#21: "De gemeente gaat naar het Vaderhuis"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis


#22: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]kt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods genade: zes specifieke zegeningen in de TOEKOMST. Genade: het tegenovergestelde van wat we hebben verdiend. Het tweede hoofdstuk vormt een r?ntgenfoto van Isra?l. God klaagt Isra?l aan (Gods heiligheid). Isra?l wordt gestraft (Gods gerecht[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#23: "Milieubewust leven is niet zaligmakend"

Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2013.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Legerplaats, Vergeving, Milieu


#24: "IsraĆ«l en de Gemeente in perspectief - Deel 3"

Door broeder T. Stier op 17 april 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, TOEKOMST


#25: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]h over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije TOEKOMST de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en [...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#26: "Dank God te allen tijden"

Door broeder C. Spek op 10 juni 2012.
Trefwoorden: Kracht, Grootheid van God, TOEKOMST


#27: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]egeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de TOEKOMST volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen)[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#28: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...] Door Zijn Woord kunnen we Hem leren kennen in ons leven. We mogen alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze tijd verwachten, maar van de TOEKOMSTige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons v[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#29: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]od heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de TOEKOMST van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. De Here had gezien en gehoord dat Lea minder geliefd w[...]"
Trefwoorden: Horen


#30: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (TOEKOMST). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#31: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]ing spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle TOEKOMST zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de TOEKOMST er geen vreugde kan zijn, maar toch spreekt Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze zonden vraagt God ons te verschi[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#32: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in deze profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de TOEKOMST vervuld worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de naam van de Here aanroept behouden zal worden. Niet alleen in de TOEKOMST, maar ook nu al. ook wij zijn verzegeld met de Heilige Geest[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#33: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]teit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de TOEKOMSTige tijd ligt. [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#34: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#35: "De grote schare die niemand tellen kan"

Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2009.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Witte troon


#36: "Israel heeft toch ook beloften? "

Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel


#37: "Komst van de Here Jezus op de Olijfberg "

Door broeder D. Steenhuis op 9 februari 2009.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt


#38: "De bruiloft van het Lam "

Door broeder D. Steenhuis op 12 januari 2009.
Uit de serie: "Studies over de TOEKOMST (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Bruiloft, Lam


 

Gevonden:

Er zijn 38 preken gevonden over: 'Toekomst'.