Preken over: "Toekomst"

"Is de Heere ook in 2023 uw verwachting?"
Door broeder A. Haverkamp op 15 januari 2023
Trefwoorden: Verwachting, Verlossing, Hoopvolle Toekomst

"Klein, maar wijs"
Door broeder J. Heijdeman op 22 augustus 2021
Trefwoorden: Toekomst, Gemeenschap, Huis van God

"Het Geloof"
Door broeder J. Schep op 13 juni 2021
Trefwoorden: Geloof, Bidden, Toekomst

"Leven uit verwachting"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2020
Trefwoorden: Hoop, Verwachting, Toekomst

"Haggai - Deel 2 - Belofte van de toekomstige zegen"
Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Bloed, Volbracht, Onderwijs

"Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, Vaderhuis

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ang duren, maar op termijn heeft Israel een goede Toekomst. Israel moest zich gedragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen in een vijandige[...]"

"Gebed om genade"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]fermen over het volk Israel. God blijft trouw. De Toekomst van Israel, maar ook van de gemeente hangt af van de trouw van God en hangt niet af van men[...]"

"Verrekijkers"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016
Trefwoorden: Toekomst, Daden, Bekering

"De Heere heeft heden, verleden en Toekomst in Zijn hand![...]"

"Wat is je toekomst?"
Door broeder B. van den Bosch op 21 juni 2015
Trefwoorden: Toekomst, Profetie, Gehoorzaamheid

"En dan woont God bij de mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]eruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de Toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling va[...]"

"Wie komen er voor de grote witte troon?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]n nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze Toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (altijd) [...]"

"Vuur en oordeel van God"
Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, Oordeel, Sion

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]e zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de Toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoe[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]en zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de Toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opw[...]"

"De laatste staatsgreep van de satan"
Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2014
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Satan, Jezus Christus

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]de aandacht op het hier en nu in plaats van op de Toekomst. Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God in Christus zien. Wij hebben alleen de Here J[...]"

"Duizend jaren van vrede komen toch"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2014
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, 1000 jarig vrederijk, Jozef

"Israel heeft echt een zegen - plaats"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]aal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het Toekomstige leven kwijt. God wil ons toerusten op de Toekomst. Als het sterven van de Here Jezus Ch[...]"

"Gigantische oorlogen en rampen"
Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]ping. We leven niet om onze afkomst, maar om onze Toekomst. Zending is een motief om te leven. God heeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; a[...]"

"De gemeente gaat naar het Vaderhuis"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] van Gods genade: zes specifieke zegeningen in de Toekomst. Genade: het tegenovergestelde van wat we hebben verdiend. Het tweede hoofdstuk vormt een [...]"

"Milieubewust leven is niet zaligmakend"
Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2013
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Legerplaats, Vergeving, Milieu

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"
Door broeder T. Stier op 17 april 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...] en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije Toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel m[...]"

"Dank God te allen tijden"
Door broeder C. Spek op 10 juni 2012
Trefwoorden: Kracht, Grootheid van God, Toekomst

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]ltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de Toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervul[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]en het niet van deze tijd verwachten, maar van de Toekomstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) [...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]der plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de Toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboort[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]egen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (Toekomst). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volh[...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]n. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle Toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de Toekomst er geen vreugde kan zijn,[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]ofetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de Toekomst vervuld worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de naam van de Here aanroept behouden[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]t en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de Toekomstige tijd ligt. [...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"De grote schare die niemand tellen kan"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2009
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Witte troon

"Israel heeft toch ook beloften?"
Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel

"Komst van de Here Jezus op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 februari 2009
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt

"De bruiloft van het Lam"
Door broeder D. Steenhuis op 12 januari 2009
Uit de serie: "Studies over de Toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Bruiloft, Lam