#1: "Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"

Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019.
Trefwoorden: TIJDsgeest, Verleiding, Geheimenis


#2: "Verblijd u altijd in de Heere"

Door broeder H. Huijzer op 23 juni 2019.
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, Verblijden


#3: "De God Die antwoordt met vuur en regen"

Door broeder B. van Twillert op 15 mei 2019.
Uit de serie: "Leven in een TIJD van verval".
Trefwoorden: EindTIJD, Antwoorden, Elia


#4: "Op weg naar herstel"

Door broeder B. van Twillert op 17 april 2019.
Uit de serie: "Leven in een TIJD van verval".
Trefwoorden: Herstel, EindTIJD


#5: "Het leven van Job"

Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019.
Trefwoorden: GenadeTIJD, Ingrijpen


#6: "Overleven in een tijd van verval"

Door broeder B. van Twillert op 13 maart 2019.
Uit de serie: "Leven in een TIJD van verval".
Trefwoorden: Leven, Verval


#7: "Het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd"

Door broeder B. van Twillert op 13 februari 2019.
Uit de serie: "Leven in een TIJD van verval".
Trefwoorden: Verval


#8: "Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."

Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019.
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, Profetisch woord


#9: "Een verwachtingsvol nieuw jaar"

Door broeder B. van der Bosch op 30 december 2018.
Trefwoorden: TIJD, Toorn van God, Genade


#10: "Habakuk 1 - Hij klaagt en vraagt"

Door broeder J. Brouwer op 9 september 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zien, TIJD, Zwijgen


#11: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]oodschap van de Engel des Heere was dat de Isra?lieten uit Egypte waren geroepen. Wij zijn uit deze wereld geroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze TIJD en geld naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft trouw. Wij komen naar de dienst en wij genieten van de dienst en wij genieten van de dienst, maar laten wij ons leven verder heiligen? Z[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#12: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]m van Zichzelf in ( de naam van ) Abraham. Ook wij zijn deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. Bij de zesde belofte was er sprake van een maalTIJD, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Chris[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#13: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide TIJDens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#14: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er alTIJD. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze wereld gekomen, in Bethlehem. Hi[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#15: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de TIJD van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#16: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]ra en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonvader nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te leiden. Jethro kwam enige TIJD later Zippora en hun twee zonen terug brengen bij Mozes. Vervolgens gaf Jethro Mozes een advies om het volk anders te leiden en Mozes te ontlasten. De vraag is wat de dingen in ons leven zijn wa[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#17: "Kennen we onze bijbel?"

Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017.
Trefwoorden: Profetie, Schrift, EindTIJD


#18: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]f een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In TIJDen van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'TIJDen' zijn in Gods hand. Stefanus reag[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#19: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]eek zocht Petrus de rust op door te gaan vissen. Na het vissen zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maalTIJD. Dit was de derde maalTIJD in korte TIJD. TIJDens de eerste maalTIJD zei Petrus dat hij de Here Jezus niet zou verlaten, ook als de andere discipelen dat zouden doen. Bij de derde maalTIJD vroeg [...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#20: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...]n gedaan om Isra?l vruchtbaar te maken. Isra?l wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij alTIJD Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok; wij zi[...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#21: "Occulte verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 19 april 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTIJD".
Trefwoorden: Verleiding, Occultisme, Genezing


#22: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTIJD".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid


#23: "Theologische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 februari 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTIJD".
Trefwoorden: Theologie, Verleiding, EindTIJD


#24: "Zie toe, dat niemand u verleide"

Door broeder B. van Twillert op 11 januari 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTIJD".
Trefwoorden: EindTIJD, Verleiding


#25: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De TIJD is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier TIJDelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaak[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#26: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de afgoden van deze TIJD? God's hart spreekt. God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht in e duisternis. We weten dan niet meer hoe groot de liefde van God is. We lezen niets over berouw van Salomo in zi[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#27: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]ijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille TIJD te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden betekent dat [...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#28: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adona?, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de TIJD van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze TIJD ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#29: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]oos Isra?l, Hij verloste Isra?l, Hij zorgde voor Zijn volk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God heeft beloofd alTIJD bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de grote verdrukking zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, ver[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#30: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de TIJD dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval zijn wij in de macht van de zonde gekomen. De Here Jezus C[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#31: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]ezus Christus te leren kennen en wat Zijn doel is met het lichaam van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het lijden van deze TIJD. De Here heeft alles in Zijn hand. Paulus koos ervoor om de sprekers die zijn leven moeilijk maakten, broeders te noemen. Niet op basis van hun gedrag, maar op basis van genade. De verkondiging v[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#32: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...] is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een TIJD waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij lie[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#33: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]gen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een TIJD waarin veel profetie?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. H[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#34: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"TIJDens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#35: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...] Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. DesTIJDs ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het evangelie te brengen aan alle mensen. De Here Jezus Christus zal voor de discipelen zorgen. De Here J[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#36: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]ben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er alTIJD, ook al ervaren we dat niet alTIJD.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft Israel het Purimfeest g[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#37: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de TIJD waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende TIJD. Net als nu was erin de TIJD van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#38: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"Paulus had een bewogen hart voor zijn eigen volk Isra?l. Paulus ging alTIJD eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Isra?l blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#39: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor TIJD leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn alTIJD oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetie?n vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, EindTIJD


#40: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]ezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn TIJD. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De TIJDelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (z[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#41: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]ngelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet alTIJD zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht,[...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#42: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]ristus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is alTIJD bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en niet op allerlei aardse schatten. Wij kunnen veel verliezen op aarde, maar we winnen Christus.[...]"
Trefwoorden: Hemel


#43: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de TIJD van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze strijd mogen we ons bewust zijn va[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#44: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"De TIJDsgeest drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De TIJDsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de TIJDsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de TIJDsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#45: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]. De tweede optocht eindigde in het beoogde doel. David verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de troon van God op aarde TIJDens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een nieuwe wagen. De ark dre[...]"
Trefwoorden: Optocht


#46: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...] er waren engelen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hij wilde Jakob vergeven. God beloofde alTIJD bij Jakob te zijn. (Luz: amandelboom.) God waakt over Zijn Woord om dat te doen. God zocht Jakob, de bedrieger, op. Hij worstelde met Jakob (met zijn eigen listen), totdat Jakob zich overgaf aan [...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#47: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]den van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (alTIJD) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de mensen) is de verheerlijking van Gods majesteit. De schepping is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lij[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#48: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]rom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet alTIJD op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heef[...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#49: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]e prijs betaald door het bloed van Zijn eigen Zoon. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een TIJD komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#50: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]e vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten TIJDe van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden vervangen door namen die verwijzen naar de a[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#51: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...] Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkerTIJD. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit betekent niet at we moeten afwachten, m[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#52: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...] vers 26 wil zeggen: niet steunen op. Christus behoort op de eerste plaats te staan en niemand anders. God vraagt van ons drie dingen, maar Hij is alTIJD bij ons. Hij is het licht in ons leven. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#53: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"Tussen het oude en het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die TIJD uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die TIJD lijkt veel op onze TIJD. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wor[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#54: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]en. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die TIJD de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu no[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#55: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]e verkondigen dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Isra?l opriep om zich te bekeren. Er was in die TIJD slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste hoofdstuk gaat over de overspelige vrouw en haar trouwe echtgenoot. Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dezelfde pijn. Het resu[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#56: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]oof in het hart van de zonen van Isa?. David was anders. Hij werd niet uigenodigd, maar hij werd wel gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik (broos, TIJDelijk), maar David gezalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een beeld van de Here Jezus Christus en Samu?l een beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit ee[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#57: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...] als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van de verlamde lijkt de frustratie van alTIJD te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de He[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#58: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]ruk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor alTIJD bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; dat geeft vrede en blijdschap.[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#59: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]id om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een TIJD die lijkt op de TIJD net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag meer, ook het gezag van God niet. We wor[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, EindTIJD, Dwaalleraars


#60: "God heeft een tijd voor alle dingen"

Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013.

"Niet onze TIJD, maar Zijn TIJD.
Niet onze manieren, maar Zijn manier.
Niet onze wegen, maar Zijn weg.
Wij zijn beperkt, maar God overziet alle dingen over alle TIJDen.[...]"
Trefwoorden: TIJD, Vertrouwen, Evangelisatie


#61: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...] Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreugde is alleen in Hem. De realiteit is echter dat wij niet alTIJD verlangen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#62: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een TIJD van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een TIJD van afval komen. In deze TIJD kunnen wij standhouden in de kracht van Christus, die alles overwonnen h[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#63: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]m weer centraal te staan in zijn gedachten. De Here Jezus Christus is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is in de diepste put geweest voor ons. Hij is alTIJD bij ons wij zijn met Christus verborgen in God.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#64: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...] moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geoordeeld worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geoordeeld worden. In die TIJD zullen de mensen leven zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk verbond met de mensen gesloten. Als G[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#65: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]ngen om te ontsnappen aan Gods autoriteit. God zal ingrijpen en oordelen. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God schrijft in de voltooide TIJD; alsof het al gebeurd is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over deze wereld. God roept iedereen om gehoor te geven aan Zijn oproep om Hem te dienen, om zich in Hem [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#66: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]itrusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten TIJDen van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de naam van de Heere aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het zwaard van Goliath. De Here Jezus Christus heeft de [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#67: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk Gods zal beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilsTIJD aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als h[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#68: "Dank God te allen tijden"

Door broeder C. Spek op 10 juni 2012.
Trefwoorden: Kracht, Grootheid van God, Toekomst


#69: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]oord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is TIJDelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een v[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#70: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze TIJD kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#71: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]aat alle dingen meewerken ten goede" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij alTIJD bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet alTIJD waarom God gebeurten[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#72: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]m Zijn volk te redden. Mozes werd geroepen voor een nieuwe, moeilijke taak toen hij 80 jaar was. God geeft ons geen te moeilijke opdracht. Hij is alTIJD bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons op weg en gaat met ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten zien in het dagelijks leven. We mogen in opleiding z[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#73: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]eente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die TIJD ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bemoedigt de Here Jezus ons vlak voor zijn lijden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen". Tensl[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#74: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]ezus Christus alleen dienen als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. Het lijden van Christus zal alTIJD zichtbaar zijn in het leven van Zijn volgelingen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit eigen kracht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisdood van de [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#75: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]rd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. TIJDens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten on[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#76: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]Zijn handen. Wij mogen volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft alTIJD Dezelfde. Daarom mogen we alTIJD alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontfermi[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#77: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]dt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd TIJDens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerli[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#78: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet alTIJD. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons te la[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#79: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]t belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunnen we Hem leren kennen in ons leven. We mogen alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze TIJD verwachten, maar van de toekomstige TIJD. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot H[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#80: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]en. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde TIJD uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was alTIJD een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit gehei[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#81: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]f werd gesteld. Wat gebeurt er met ons geloof als ons geloof op de proef wordt gesteld? We moeten op onze hoeden zijn voor de gouden beelden van deze TIJD. De drie vrienden van Daniel zijn zuiver, puur en rein. Wij moeten onszelf zuiver, puur en rein bewaren om staande te blijven in deze wereld. Is ons geloof zuiver? Of is ons geloof oppervlakkig? [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#82: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"Download ook de uitgebreide samenvatting. Jack staat geruime TIJD stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#83: "Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Jeruzalem


#84: "Alarm in de kerk; de Geest komt"

Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Heilige Geest


#85: "Wie heeft de wijsheid in pacht?"

Door broeder D. Steenhuis op 14 maart 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Wijsheid


#86: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"Mensen houden steeds meer van zichzelf. We leven in een TIJD waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ied[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#87: "God zorgt voor zijn volk"

Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Israel


#88: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]leed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig denken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet alTIJD veilig te zijn. We mogen ons richten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus.[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#89: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]fmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in TIJDen van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten twijfelen (zinken) aan Gods goedheid. Asaf trok zeven eigenschappen van God in twijfel. Deze twijfels zijn ook voor ons herken[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#90: "Een grote opwekking"

Door broeder D. Steenhuis op 10 januari 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Opwekking


#91: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]t jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte TIJD, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze TIJD. We hebben volharding nodig in[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#92: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...] de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het TIJD om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aanbidden om wat Hij voor ons gedaan heeft. [...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#93: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]de verleiding een kans of een ramp? (Jac. 1:2) Praten we over onze verleidingen met God? Verleidingen trekken ons van God vandaan, maar God wil ons alTIJD opzoeken. Houd jij jezelf voor de gek? (Jac. 1:8) Zijn wij onkwetsbaar of een uilenbal? (Jac. 1:12) Is het wijs om solist te zijn? Bespreek verleidingen met een geestelijk volwassene. De Here J[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#94: "God dienen naar eigen idee"

Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Dienen


#95: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]den of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en alTIJD bereid onze zonden te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#96: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een TIJD waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van koning Achab, van de Kana?[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#97: "Herstel omstreeks 2011"

Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Christus


#98: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]a (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Elo?m (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer). David herinnerde zich TIJDens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De engelen blijven God toezingen zonder vermoeid t[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#99: "Gebrek aan kennis van God wreekt zich"

Door broeder D. Steenhuis op 11 oktober 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Kennis


#100: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"Deze psalm beschrijft de mens als koning van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze TIJD. Het is een profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de me[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#101: "Israel in de beklaagdenbank"

Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre TIJDen".
Trefwoorden: Israel


#102: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming geopenbaard. Gods wijsheid moet niet in ons verstand blijven, maar in ons hart komen. We moeten de TIJD nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn geheimenis te leren kennen. [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#103: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]oven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkerTIJD heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet klaar voor gebruik. Het enige wat we kunnen doen is ons beschikbaar stellen, meer kunnen we niet doen. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. Hoewel J[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#104: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]nschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons alTIJD volgen. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#105: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"Evangelische christenen verliezen het zicht op de TIJD waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindTIJD. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stic[...]"
Trefwoorden: EindTIJD, Grote verdrukking


#106: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]het Woord van God. Het manna werd gegeten om kracht te ontvangen. Zo mogen wij kracht ontvangen door het Woord. Wij krijgen het Woord van God voor de TIJD dat wij op aarde leven, zoals de Israelieten het manna ontvingen totdat zij in het beloofde land aankwamen. Christus is de rots. De rots gaf honing. Honing is dus een beeld van het Woord van God.[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#107: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]d heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet alTIJD. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#108: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]onnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden het Woord ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. TIJDens de Pinksterdag kwamen de gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van J[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#109: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"Het lijden van de tegenwoordige TIJD is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cu[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#110: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"Het leven is moeilijk, 't Gaat niet alTIJD goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is.

Men zegt dat inderTIJD tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#111: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"De liefdesuiting van de Here Jezus is door woorden en daden. Bij deze maalTIJD was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet op. Wie op zou staan om de voeten van de anderen te wassen, zou zeggen: Ik ben de minste, ik tel nauwelijks mee. Here Jezus staat w?l op en wast de voeten. Hij gaat door de knieen: uiterste vernede[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


#112: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...] ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die TIJD geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgegeven is in de handen van God. In heel ons leven zijn wij[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#113: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...]and vergelijken. Wij zijn een schepsel van Hem en Hij heeft aan ons gedacht. Hij heeft ons bezocht in Zijn Zoon de Here Jezus. Hij was voor een korte TIJD beneden de engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn koningschap za[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#114: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"In de psalm staat beschreven welke verschrikkelijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze TIJD is er veel angst voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het antisemitisme neemt toe. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de beleg[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#115: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"De tekenen van de TIJD wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 115 preken gevonden over: 'Tijd'.