#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in TENTen te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van Israel. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons [...]"
Trefwoorden: Afgoden, TENT, Namen


#2: "De Heer heeft geen stenen tempel nodig"

Door broeder A. van den Berk op 26 februari 2017.
Trefwoorden: Schuldgevoel, Fouten corrigeren, TENT


#3: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]n en zien onze zonden niet).

3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle inTENTies) blootleggen.

4) God laat tenslotte de onweerstaanbaarheid van Zijn genade zien. Israels eigen kracht (en ook onze kracht) zal tekort schieten. We hebben Gods genade nodig. Bekeren[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Tent'.