#1: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]iden. Hij werd toen geroepen om Israel te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel TEKENEN werd Israel uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Israelieten een gouden kalf in plaats van God. God wilde hen straffen, maar Mozes bad en bemiddelde tussen [...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#2: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke TEKENEN. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke TEKENEN. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#3: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere TEKENEN. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#4: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#5: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De TEKENEN van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#6: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]omt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal TEKENEN van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verlossing. De verlossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan pas kan de verlossi[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#7: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]en. Wij zijn naar het beeld van Adam geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons herstellen. Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met TEKENEN en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de duivel beslist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons denken vernieuwen door Zij[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#8: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]ent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle TEKENEN horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#9: "Tekenen van de Zoon des mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Zoon des mensen, TEKENEN


#10: "De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"

Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, TEKENEN, Wonderen


#11: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"De TEKENEN van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Tekenen'.