Preken over: "Teken"

"De betekenis van de hemelvaart"
Door broeder N. Groot op 18 mei 2023
Trefwoorden: Hemelvaart, Hogepriester, Koninklijk priesterschap

"De kwastjes-dragers"
Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Teken, Geboden, Blauw purper

"De HEERE zegent! Wat betekent dat?"
Door broeder J. Nugter op 6 november 2022
Trefwoorden: Priesterlijke zegen, Vrede, Zegen

"De diepe betekenis van het avondmaal"
Door broeder J. Lukasse op 13 februari 2022
Trefwoorden: Avondmaal, Gemeenschap, Verkondiging

"Wat betekent Hemelvaart voor u?"
Door broeder B. van den Bosch op 13 mei 2021
Trefwoorden: Heilig leven, Heerlijkheid, Hemel

"Tekenen van de eindtijd"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2020
Trefwoorden: Eindtijd, Geheimenis, Evangelie

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...] vernederen. Hagar gehoorzaamde. De naam Ismael beTekent: God hoort. God houdt Zich aan Zijn beloften aan Abram, maar neemt de gevolgen van de eige[...]"

"De mannelijke besnijdenis"
Door broeder P. van der Lugt op 7 juli 2019
Trefwoorden: Stenen mes, Rots, Teken van verbond

"Wat betekend kerst in de bijbel."
Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018
Trefwoorden: Christelijk, Kruis, Israël

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]voor Christus en onze zonden belijden. Bekering beTekent overgave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht k[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]een sprake van een gesprek. De naam van Abraham beTekent 'machtige vader', maar hij moest wachten, totdat hij honderd jaar was om vader te worden. Ook[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]p van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum beTekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad v[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]chtbaar worden en minder van onszelf. Besneden beTekent dat het onreine gedeelte is weggesneden en dat er bloed heeft gevloeid. In Christus zijn wij [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' beTekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moete[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]is de naam van God, de Vader. De naam van Micha beTekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...] God heeft alles, heel Zijn liefde gegeven. Dit beTekent dat wij onze knieen moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we ver[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]terven en leven. Gemeenschap aan het evangelie beTekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor om [...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...] Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een Teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door zonder dat zij Hem konden tegenhou[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...] Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname beTekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil, onze verlossing. Toen Peterus spra[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]. God kent onze moeiten en zorgen. God dienen beTekend een weg volgen van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf n[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...] schieten. We hebben Gods genade nodig. Bekeren beTekent onze zonden belijden en Gods genade (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij zo graag indru[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]ft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als Teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]ekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel Tekenen werd Israel uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Israeli[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]et Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke Tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...] Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere Tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zulle[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]eidt een plaats voor ons in de hemel. Dit is de beTekenis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er velen in de gemeente die nog steeds aards gericht zijn en l[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"Zoals toen vragen nu ook de theologen om een Teken. De theologen moeten het doen met het Teken van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de aarde g[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]et het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke beTekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...] vernederen. Hagar gehoorzaamde. De naam Ismael beTekent: God hoort. God houdt Zich aan Zijn beloften aan Abram, maar neemt de gevolgen van de eige[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]ap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel beTekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring.[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]en bedriegen, maar God wil voor ons zorgen. Dit beTekent niet at we moeten afwachten, maar we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is kleingeloof. Go[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]e in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit beTekent dat wij geheel ons leven (niet alleen ons hart) aan Hem hebben gegeven. Is hij de Here van o[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ing nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam beTekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam beTekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser gez[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]. Wij hebben een Verlosser nodig. De naam Ehud beTekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjam[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]n gaan over het karakter van God. Hosea's naam beTekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]g als het water bewoog door een engel. Bethesda beTekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 ja[...]"

"Wat bevrijding werkelijk betekend"
Door broeder A. Haverkamp op 5 mei 2013
Trefwoorden: Bevrijding, Verlossing, Genade

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]in een overvloed van vreugde. Het Christen-zijn beTekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]tus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn naam beTekent 'Hij is redding') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zi[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]p om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn beTekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om[...]"

"Betekenis van het bloed in de Bijbel"
Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]r God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam beTekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de He[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]en die komen zal. Het oude testament staat in het Teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de M[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]e Heere haar het leven heeft gegeven. Haar naam beTekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar ogen terug te zien was. Niemand zag het verdriet va[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De Tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God [...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam beTekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar vader in een situatie die zi[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal Tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verlossing. De verl[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met Tekenen en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en ne[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...] begonnen is. God laat door Israel zien wat het beTekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrou[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]er het nageslacht van Abram en over het land. Het Teken van dit verbond is de besnijdenis. God sloot ook een verbond met Israel. Dit verbond ging over[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]m prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze beTekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus d[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...] het smalle pad van Christus. Een leven met Hem beTekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de wijn te doen. Go[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]en om de wil van Zijn Vader te doen. Hemelvaart beTekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al na[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust beTekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust beTekent dat we ondanks alle moeite,[...]"

"Tekenen van de Zoon des mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Zoon des mensen, Tekenen

"De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"
Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Tekenen, Wonderen

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"Vertrouwen beTekend: continuiteit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten. <br/> <br[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"De Tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het beTekent een keuze om te staan, het beTekent vooruit gaan, het beTekent dingen achterlaten, het beteke[...]"