Preken over: "Taak"

"Laat uw hart niet in beroering raken..."
Door broeder N. Groot op 31 maart 2019
Trefwoorden: Lijden, Trooster, Taak

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]oe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de Taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de me[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]en en blijven leven. Paulus wist dat God nog een Taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in [...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]Hij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een Taak van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS:[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...] Mozes werd geroepen voor een nieuwe, moeilijke Taak toen hij 80 jaar was. God geeft ons geen te moeilijke opdracht. Hij is altijd bij ons, daarom k[...]"