#1: "Laat uw hart niet in beroering raken..."

Door broeder N. Groot op 31 maart 2019.
Trefwoorden: Lijden, Trooster, TAAK


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]trus wees deze christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de TAAK om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Bi[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een TAAK had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#4: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]n hen door zonder dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Jezus Christus was dat Hij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een TAAK van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#5: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]eer om Zijn volk te redden. Ook de Here Jezus is in eerste instantie gekomen om Zijn volk te redden. Mozes werd geroepen voor een nieuwe, moeilijke TAAK toen hij 80 jaar was. God geeft ons geen te moeilijke opdracht. Hij is altijd bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons op weg en gaat met ons mee. We mogen de [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Taak'.