Preken over: "Strijd"

"Overwinning over een uitzichtloze situatie"
Door broeder A. van den Berk op 27 november 2022
Trefwoorden: Josafat, Strijd, Overwinning

"Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hoop op God!"
Door broeder J. Nugter op 4 september 2022
Trefwoorden: Geestelijke Strijd, Depressiviteit, Overwinning

"In Gods overwinning ten strijde trekken"
Door broeder B. van Twillert op 8 augustus 2021
Trefwoorden: Gehoorzaam, Redder, Overwinning

"De Zoon van God geopenbaard"
Door broeder B. van Twillert op 9 mei 2021
Trefwoorden: Openbaring, David, Strijd

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke Strijd, Tempel

"De vervulling van het koninkrijk"
Door broeder C. Stier op 13 december 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]d uit te roeien en om broeders te verliezen in de Strijd. De Israelieten gingen de afgoden dienen. God strafte de Israelieten niet direct, maar zond d[...]"

"Zending"
Door broeder A. van den Berk op 8 oktober 2017
Trefwoorden: Zending, Visioen, Strijd

"De Waarheid is een feit!"
Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop

"De preek is ingedeeld in drie delen:<br/> 1) Strijden om de waarheid<br/> 2) Lijden aan de waarheid<br/> 3) Verblijden in de waarheid<br/> [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]n deze brief, die geschreven werd om dwaling te beStrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. T[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke Strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aange[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]m de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks Strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te leren kennen en wat Zijn [...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]en zorgen. God dienen betekend een weg volgen van Strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]n deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedStrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]hillende manieren). We kunnen proberen om zelf te Strijden tegen de oude mens, maar alleen Gods Geest kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan w[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]j nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke Strijd en niet langer een Strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze Strijd mogen we ons be[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]ven verandert? Dragen wij vrucht? Het is vaak een Strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is [...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]n samen te smelten. Er is een heftige geestelijke Strijd gaande. Laten we ons elke dag vullen met Gods Woord om staande te blijven. We mogen elke dag [...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenStrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]re Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit Strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze Strijd voeren, maar in de kracht van de Hei[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...] het volk Israel daarin voorgaan. Toch kende Asaf Strijd en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de Strijd kon hij zegge[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]jkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven Strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om God[...]"

"Momenten uit het leven van Jozua"
Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013
Trefwoorden: Zegen, Redder, Strijd

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"Paulus voerde een Strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons b[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]rouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een Strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...] Israel. En nu hadden de Filistijnen een reus als Strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...] zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en Strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezu[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]lingen mogen weten dat de boze is overwonnen ( de Strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de Strijd. We mogen Gods Woord overdenken. De boze pro[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]doen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke Strijd. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer [...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]tuatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een Strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de Strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren flets,[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]e hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook Strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]g God te prijzen, toch ervoer ook hij geestelijke Strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. [...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]ezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te Strijden. De Here wil ons onderwijzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar G[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]door zijn broers. Deze keer sprak hij over geloofsStrijd. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hu[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"Er is een Strijd om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke levens. De Strijd is gericht tegen de Gezalfde. De Strijd leek verloren toen de He[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]eer ervaren in ons leven, maar de problemen en de Strijd blijven in ons leven. De Israelieten vernederden zich, verootmoedigden zich. Durven wij onsze[...]"