Preken over: "Storm"

"In de storm..."
Door broeder B. van Twillert op 21 februari 2021
Trefwoorden: Storm, Hoop, Behoud

"Wie is toch Deze?"
Door broeder P. van der Lugt op 19 augustus 2018
Trefwoorden: Angst, Storm, Geloof

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]pen. God openbaarde Zich aan Elia maar niet in de Stormwind, in de aardbeving of in het vuur, maar in zacht koelte. Elia stortte nog een keer zijn ha[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]cepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona liet de Storm razen. Hij was eerlijk. Hij accepteerde het lot voor zijn vlucht. Hij kende geen genade. God [...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...] kleingeloof. God is bij ons zelfs in de grootste Storm van ons leven. Onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. In alles zijn wij afhankelijk van[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]oeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het Stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevol[...]"