#1: "Wie is toch Deze?"

Door broeder P. van der Lugt op 19 augustus 2018.
Trefwoorden: Angst, STORM, Geloof


#2: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]deed zijn beklag bij God nadat hij veertig dagen en nachten had gelopen. Elia was eenzaam en onbegrepen. God openbaarde Zich aan Elia maar niet in de STORMwind, in de aardbeving of in het vuur, maar in zacht koelte. Elia stortte nog een keer zijn hart uit bij God. God antwoordde Elia om terug te gaan. God liet Elia zien dat er nog zevenduizend Isr[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#3: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]n Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij accepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona liet de STORM razen. Hij was eerlijk. Hij accepteerde het lot voor zijn vlucht. Hij kende geen genade. God greep in. God beschikte een grote vis. Jona zat in het dodenrijk. Hij voelde zich verstoten, afgeslo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#4: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]s zorgen. Dit betekent niet at we moeten afwachten, maar we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is kleingeloof. God is bij ons zelfs in de grootste STORM van ons leven. Onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. In alles zijn wij afhankelijk van Hem. We mogen dat voortdurend door gebed bij Hem bekend maken. God wil ons bewaren voor gedachten v[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#5: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

""God laat alle dingen meewerken ten goede" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het STORMt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God geb[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Storm'.