Preken over: "Sterven"

"Leiding-gevenden sterven ook"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Aaron, Staf van Aaron, Edon

"De Tijd"
Door broeder J. Heijdeman op 7 maart 2021
Trefwoorden: Tijd, Sterven, Vreugde

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]mo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te Sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]probeerden het. Paulus was bereid te lijden en te Sterven voor de naam van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden mensen eerder geprob[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen Sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in [...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: Sterven of vrijgekocht worden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mogen we Hem dienen; dan mo[...]"

"Het leven van Simson - Deel 5"
Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, Sterven

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]e doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde Sterven. Elia deed zijn beklag bij God nadat hij veertig dagen en nachten had gelopen. Elia was eenz[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden Sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...] Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en Sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer [...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]t. God wil ons toerusten op de toekomst. Als het Sterven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leven van Hem o[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]en vloek voor ons geworden, omdat wij niet zouden Sterven, maar eeuwig leven hebben in Hem. Alleen als wij opnieuw geboren worden, worden wij behouden[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis Sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunn[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]olgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te Sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen i[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...] kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden Sterven. Het oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]iet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst Sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...] God worden als we bereid zijn om met Christus te Sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloe[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou Sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven [...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]doener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en Sterven. Hij zou als Graankorrel Sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als m[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]aren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat Sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mensen), onre[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]erwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het Sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedig[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]r de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het kruis Sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader[...]"

"Het lijden en sterven van onze Here Jezus"
Door broeder B. van den Bosch op 17 april 2011
Trefwoorden: Lijden, Sterven, Jezus Christus

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te Sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te Sterven voordat de bazuin zal klinken. [...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]t geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol Sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]od is bitter voor de oude mens; de oude mens moet Sterven, want wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]asen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te Sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus,[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]tierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij Sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt da[...]"

"Openbaring 10 en 11 - Sterven en levend worden"
Door broeder D. Steenhuis op 26 maart 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring