Preken over: "Ster"

"De heerlijkheid van Sion"
Door broeder A. KnoeSter op 21 juli 2024
Trefwoorden: Jeruzalem, Sion, Stad van God

"Wees sterk en moedig"
Door broeder J. Nugter op 14 juli 2024
Trefwoorden: Wandelen, Evangelie, Belofte

"Het nieuwe verbond (deel 2)"
Door broeder H. Schouten op 22 mei 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, HogeprieSter

"De Pinksterdag"
Door broeder J. Nugter op 19 mei 2024
Trefwoorden: PinkSteren, Heilige Geest, Uitstorting

"De derde dag"
Door broeder G. Vochteloo op 7 april 2024
Trefwoorden: DuiSternis, Licht, Opstanding

"Afgoden toen en nu"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2024
Trefwoorden: Micha, PrieSter, Afgoden

"De Wederkomst van de Heere Jezus"
Door broeder A. KnoeSter op 23 juli 2023
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Opname

"Naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder D. Steenhuis op 21 mei 2023
Trefwoorden: Melchizedek, PrieSter, Koning

"De betekenis van de hemelvaart"
Door broeder N. Groot op 18 mei 2023
Trefwoorden: Hemelvaart, HogeprieSter, Koninklijk prieSterschap

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: LuiSteren, Verlangen, Verspieder

"Leiding-gevenden sterven ook"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Aaron, Staf van Aaron, Edon

"Wijzen uit het Oosten"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2023
Trefwoorden: Wijzen, Ster, Jeruzalem

"De HEERE zegent! Wat betekent dat?"
Door broeder J. Nugter op 6 november 2022
Trefwoorden: PrieSterlijke zegen, Vrede, Zegen

"Het leven in de gemeente"
Door broeder J. Schep op 16 oktober 2022
Trefwoorden: Broeders, ZuSters, Gemeente

"De liefde van God"
Door broeder A. KnoeSter op 10 juli 2022
Trefwoorden: Huwelijk, Hosea, Ontrouw

"De hemel vertelt Gods eer"
Door broeder B. Romijn op 3 juli 2022
Trefwoorden: Hemel, Eer van God, Sterren

"Leven in verwachting"
Door broeder S. van Groningen op 18 mei 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Verwachting, HogeprieSter, Geloof

"Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning"
Door broeder S. van Groningen op 23 maart 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Melchizedek, PrieSter, Koning

"De Heere draagt ons"
Door broeder J. Nugter op 27 februari 2022
Trefwoorden: Afgoderij, LuiSteren, Enige God

"De wateren van Mara"
Door broeder B. Romijn op 5 december 2021
Trefwoorden: Ziekte, HeelmeeSter

"Wijsheid"
Door broeder G. Vochteloo op 21 november 2021
Trefwoorden: Wijsheid, Welgelukzalig, Vrede

""Wie Sterft,<br/> al eer hij Sterft,<br/> Sterft niet,<br/> wanneer hij Sterft."[...]"

"Het Profetische Woord"
Door broeder C. Stier op 31 oktober 2021
Trefwoorden: Profetisch Woord, Eindtijd, MorgenSter

"Het Pinksterfeest / Het wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2021
Trefwoorden: PinkSteren, Wekenfeest

"De Tijd"
Door broeder J. Heijdeman op 7 maart 2021
Trefwoorden: Tijd, Sterven, Vreugde

"Een groot Licht"
Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2021
Trefwoorden: DuiSternis, Licht, Zoon

"Wat dan nog? Jezus is er toch?"
Door broeder B. van den Bosch op 7 juni 2020
Trefwoorden: TrooSter, Eenzaamheid, Vast voedsel

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]atting: God heeft de aarde en het heelal met alle Sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met Go[...]"

"Een kostbare schat"
Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020
Trefwoorden: Israel, PrieSters, Schat

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. KnoeSter op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: HogeprieSter, Linnen doeken, Hemelvaart

"Priester naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder C. Stier op 19 mei 2019
Trefwoorden: HogeprieSter, Melchizedek

"Laat uw hart niet in beroering raken..."
Door broeder N. Groot op 31 maart 2019
Trefwoorden: Lijden, TrooSter, Taak

"De Zon der gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018
Trefwoorden: Licht, DuiSternis, Vrijheid

"Habakuk 2 - Hij luistert en leert"
Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: LuiSteren, Leren, Trouw

"Preek van 15 juli 2018"
Door broeder A. KnoeSter op 15 juli 2018
Trefwoorden:

"Pinksteren"
Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018
Trefwoorden: Wind, Vlammend vuur, Vrijstad

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, HogeprieSter

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]nog komt. Als christen weten we dat het leven het Sterfelijke zal verslinden. Moed en overtuiging geven verlangen om tot Gods eer te leven. We mogen [...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]ardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als prieSters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaa[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...] De Here Jezus Christus heeft ons koningen en prieSters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mogen w[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]istus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als HogeprieSter, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God is als ee[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, PreSteren, Leven

"De aanwezigheid van Christus"
Door broeder D. Baarsen op 30 juli 2017
Trefwoorden: Aanwezigheid, Eenheid, TrooSter

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...] De Here Jezus Christus had Zijn werk als HogeprieSter gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, st[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: PinkSteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]ezus Christus. Op het moment dat door de hogeprieSter de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De l[...]"

"Jona"
Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017
Trefwoorden: Jona, LuiSteren, Bidden

"Schijnen als lichtende sterren"
Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016
Trefwoorden: Heilig, Licht, Kruis

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]taat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn prieSters en prieSters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het vo[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]t als ons hart afdwaalt van uit het licht in e duiSternis. We weten dan niet meer hoe groot de liefde van God is. We lezen niets over berouw van Salo[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. KnoeSter op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, PinkSteren

"Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, Offer, Elia

"Jahweh geeft zuiver onderwijs"
Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: PrieSter, Onderwijs, Levieten

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]probeerden het. Paulus was bereid te lijden en te Sterven voor de naam van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden mensen eerder geprob[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...] van God? Bij bovennatuurlijke elementen staan luiSteren naar God en het initiatief laten aan God centraal. God gebruikt ook natuurlijke elementen. G[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te verSterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen Sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in [...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: Sterven of vrijgekocht worden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mogen we Hem dienen; dan mo[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: TrooSter, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"[...] zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere TrooSter geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"Het leven van Simson - Deel 5"
Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, Sterven

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]n. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, LuiSteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"

"Na Pinksteren"
Door broeder J. Nugter op 31 mei 2015
Trefwoorden: Getuigen, Zendingsbevel

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]gbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. PinkSteren is een oogstfeest. Op de pinkSterdag was er sprake van twee groepen mensen: joden en jodengen[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]e doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde Sterven. Elia deed zijn beklag bij God nadat hij veertig dagen en nachten had gelopen. Elia was eenz[...]"

"Jezus leven en volgen"
Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015
Trefwoorden: LuiSteren, Leven, Volgen

"Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"
Door broeder T. Stier op 14 december 2014
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, HogeprieSter

"Jahweh - Rophe: de HEERE is Heelmeester"
Door broeder D. Steenhuis op 6 oktober 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Rophe, HeelmeeSter, Medicijn

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, HogeprieSter

"[...]appels, die wijzen naar de Here Jezus als HogeprieSter. De pilaren kregen namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt[...]"

"De priesterlijke zegen"
Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014
Trefwoorden: Zegen, Genade, Vrede

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, DuiSternis

"De kerk is na PinkSteren enorm gegroeid door het doorgeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij [...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...] We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luiSteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"Het PinkSterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen wete[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]e Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse PinkSterfeest, het Wekenfeest. PinkSteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, n[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden Sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"Wij zijn bevrijd van de macht van de duiSternis. Wij zijn overgezet naar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke [...]"

"Opstandingen"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014
Trefwoorden: Opstanding der doden, HogeprieSter

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]ten en maakt mensen Godgericht. In geestelijke duiSternis zie je niet je eigen zondigheid en verlorenheid. In het Licht zien we dat we verloren zijn e[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]om een ezelin te halen met de boodschap dat de MeeSter het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...] Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en Sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...] leren om naar het Woord en de raad van God te luiSteren. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde groep wijst naar het volk Israel in de[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (prieSters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en [...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"God heeft de aarde en het heelal met alle Sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en lee[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"We kunnen naar het Woord luiSteren, maar het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen [...]"

"Licht"
Door broeder A. van Wijngaarden op 25 december 2013
Trefwoorden: Kerst, Licht, DuiSternis

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]t. God wil ons toerusten op de toekomst. Als het Sterven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leven van Hem o[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"Wij zijn allen Sterfelijk, maar we leven alsof we eeuwig leven op deze aarde hebben. Het leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeur[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis Sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunn[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...] volk wilde zijn als alle andere volken en God luiSterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgen[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]olgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te Sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen i[...]"

"De Here zal erin voorzien"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2013
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, LuiSteren

"Wat wij niet kunnen; dat doet God"
Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, PinkSteren, Geest van Christus

"Melchisedek"
Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013
Trefwoorden: Melchisedek, PrieSter, Koning

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"Onze relatie met God is zeer Sterk.<br/><br/> Het eerste snoer:<br/> 1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Chris[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]ervuld te worden van de Heilige Geest. Op het PinkSterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest [...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zuSters, Strijd, Bewogenheid

"[...]t offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zuSters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zuSters elkaar ontmoeten, dan spreken zij o[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...] kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden Sterven. Het oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus[...]"

"Uw Koninkrijk kome - Deel 1"
Door broeder F. ter Velde op 3 september 2012
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Europa, DuiSternis

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]iet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst Sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]e grondslagen van het geloof worden op dit moment Sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons fundament vernie[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]et of met eindeloze discussies (over geslachtsregiSters). Het einddoel van de vermaning is de liefde. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]zal bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een PinkSterfeest aanbreken. Gods plan is uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu [...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...] God worden als we bereid zijn om met Christus te Sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloe[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...] wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de PinkSterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de PinkSterdag is van Gods Geest gegeve[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]erspectief. Christus is de getrouwe Getuige. LuiSteren we naar Hem? Christus is de bekwame Gids. Volgen we Hem? [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]en zien (ondanks de beperkingen van broeders en zuSters). In Gods gemeente vinden we veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie Hij is. Wij h[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]n. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de TrooSter zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou Sterven. Wij den[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]l van God uit te voeren God roept ons op om te luiSteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, geloven.[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...] het Woord van God, de stem van de Herder gaan luiSteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luiSteren naar Hem. Laten we vert[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]doener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en Sterven. Hij zou als Graankorrel Sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als m[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]ar ook over de broers. De broers hadden niet geluiSterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de ogen van de broer[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: DuiSternis, Licht, Leven

"[...]en stad omringd door vijanden. Wij leven in de duiSternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en laat het licht in ons leven stromen: Zijn Zoon. God ve[...]"

"De feesten des HEEREN: Pinksteren"
Door broeder H. van de Lagemaat op 1 februari 2012
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Shevoeoot, PinkSteren

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, HogeprieSter

"[...]ziel van Israel was niet verkleefd aan God. Ze luiSterden niet naar Zijn Woord. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luiSteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en [...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]aren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat Sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mensen), onre[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]ar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De Ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van h[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]ofetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de Ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht wi[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]eus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat Sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug.[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, HogeprieSter, Gemeente

"[...]brengen. De Here Jezus Christus heeft als HogeprieSter Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar e[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, LuiSteren, Israel

"[...]ijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te luiSteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord on[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]ds woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luiSteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]erwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het Sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedig[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]erdrukt. Levi werd de stam van de levieten en prieSters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hech[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]erlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luiSteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd verach[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...] gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is PrieSter en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"

"Hoe de Heilige Geest in u werkt"
Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011
Trefwoorden: Heilige Geest, PinkSteren, Volgen

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, HogeprieSter

"Het lijden en sterven van onze Here Jezus"
Door broeder B. van den Bosch op 17 april 2011
Trefwoorden: Lijden, Sterven, Jezus Christus

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]s. God heeft ons geleid en zal ons leiden van pleiSterplaats naar pleiSterplaats. Hij ziet ons elk moment van de dag. [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]t gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luiSteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voor[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te Sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te Sterven voordat de bazuin zal klinken. [...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: ooSterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onz[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar Sterk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze zonden te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]d Elia volledig afhankelijk van God. De weduwe luiSterde naar het Woord van God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]d keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, is Sterker dan die een stad inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te vergeven en los te laten. Pi[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]voed in de Egyptische godsdienst door occulte prieSters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn e[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]e boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zuSters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar een[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]opulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luiSterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dag[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]t geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol Sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]od is bitter voor de oude mens; de oude mens moet Sterven, want wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. [...]"

"Over de Heilige Geest / Pinksteren"
Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Heilige Geest, PinkSteren

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, PinkSteren

"[...]or de discipelen in vreemde talen. Tijdens de PinkSterdag kwamen de gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spr[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]an? God is soeverein. We moeten in nederigheid luiSteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]asen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te Sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus,[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...] verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw Sterkte zijn,... (Jes. 30:15)<br/> Bekering is een beslissing om te komen tot de Heere zoals je ben[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"[...]ng was. Petrus moest leren om de hulp van Zijn MeeSter te ontvangen. Dit is een belangrijke les in deze geschiedenis. <br/> <br/> Rein zijn: dat is [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, HogeprieSter, Hemel

"[...]dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogeprieSter. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is [...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]tierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij Sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt da[...]"

"Openbaring 10 en 11 - Sterven en levend worden"
Door broeder D. Steenhuis op 26 maart 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring