Preken over: "Spiegel"

"De liefde van God"
Door broeder A. Knoester op 10 juli 2022
Trefwoorden: Huwelijk, Hosea, Ontrouw

"[...]olledige titel: "Het huwelijk van Hosea als een afSpiegeling van de liefde van God"[...]"

"Kijken in de spiegel van de farizeeers"
Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018
Trefwoorden: Farizeeer, Vergeving, Oordelen

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]rouw. De gezagsverhouding binnen het huwelijk weerSpiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid beke[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] en wat niet van God is. Het Woord van God is een Spiegel. Het laat zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. Het zwaard is bitte[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]echt van David zien. Het Woord van God is als een Spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden.[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling weerSpiegelt. In onze maatschappij heeft de wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijp[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]rtdurend beinvloed, maar het Woord van God is een Spiegel. Gods genade is niet afhankelijk van onze positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]eesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een Spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen w[...]"