#1: "Kijken in de spiegel van de farizeeers"

Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018.
Trefwoorden: Farizeeer, Vergeving, Oordelen


#2: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"Christus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in he[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, SPIEGEL


#3: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]an naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverhouding binnen het huwelijk weerSPIEGELt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescher[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#4: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]ijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een SPIEGEL. Het laat zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. Het zwaard is bitter voor de buik, voor onze oude mens. De Here Jezus Christus hanteert zelf een scherp zwaard (het Woo[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#5: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]is van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een SPIEGEL, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zijn zonden, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we zondaar[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#6: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]egen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat de positie van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling weerSPIEGELt. In onze maatschappij heeft de wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mogen alles zien door Gods ogen, door de ogen van Gods Woord. We zien dat de plannen van[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#7: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"Jongeren staan bloot aan veel verzoekingen: drugs, porno, gokken, gamen etc. Een aantal jongeren raken verslaafd aan internet, alcohol enz. Jongeren praten niet over hun verslaving. Zoals Eva zich had voorgenomen om niet van de vrucht (van de boom in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze jongeren verleid. D[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#8: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]k. We leven nu in een tijd waarin de dialoog wordt aangegaan met andere godsdiensten. Wij worden voortdurend beinvloed, maar het Woord van God is een SPIEGEL. Gods genade is niet afhankelijk van onze positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment! Wij moeten ke[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#9: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...], maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een SPIEGEL voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was w[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Spiegel'.