#1: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]jn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Isra?lieten werden gered door een blik op de koperen SLANG zijn wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren.[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#2: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]iming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen SLANG, omdat Israel offerde aan de koperen SLANG. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen SLANG, maar Israel ging offers brengen aan de koperen SLANG. Oo[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#3: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...] voorgenomen om niet van de vrucht (van de boom in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze jongeren verleid. De SLANG stelt een vraag met de halve waarheid en begint een discussie. De SLANG wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen komen geleidelijk ons leven binnen. Ook de Here Jezus wordt op de [...]"
Trefwoorden: Verleiding, SLANG, Verslaving


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Slang'.