Preken over: "Simeon"

"Simeon en Hanna in de tempel"
Door broeder P. van der Lugt op 21 januari 2024
Trefwoorden: Vertroosting, Verlossing, Redding

"Simeon en Hanna"
Door broeder P. van der Lugt op 21 januari 2024
Trefwoorden: Vertroosting, Verlossing, Redding

"God met en voor ons / Hij zal bij ons wonen"
Door broeder B. van den Bosch op 15 december 2019
Trefwoorden: Maria, Immanuel, Simeon

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]aar ook voortdurend gehoord dat Lea verdriet had (Simeon). Zoals de Heere de smart van het volk Israel gezien en gehoord heeft (Ex. 3). Hij kent de sm[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]den. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de t[...]"