#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]ok van ons moed om Gods Woord hardop te belijden. Ninev?? 1/2 zou veroverd worden door een groot leger. Ninev?? 1/2 zou vallen door hun onrecht (onSCHULDig bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun afgoderij (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst van Christus zal God al de onbeleden zonden openbaar maken. God zal al het onrecht in deze [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "De Heer heeft geen stenen tempel nodig"

Door broeder A. van den Berk op 26 februari 2017.
Trefwoorden: SCHULDgevoel, Fouten corrigeren, Tent


#3: "Blijf in Gods Liefde"

Door broeder B. van Twillert op 21 augustus 2016.
Trefwoorden: SCHULD, Liefde, Vergeving


#4: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beSCHULDigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#5: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]dentiek: in Christus is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende offers gebracht worden. Die offers (SCHULD-, zond- en vredeoffer) wijzen op de Here Jezus Christus. Die offers komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (SCHULD- en zondoffer) en de pinksterdag. Er[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#6: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]noer:
1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beSCHULDiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde va[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#7: "HEERE, ik heb gezondigd..."

Door broeder M. Ezinga op 25 november 2012.
Trefwoorden: Vergeving, SCHULD, Relatie met God


#8: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"De mens is SCHULDig bij God. De mens zelf kan de prijs niet betalen. Nicodemus ('wij kunnen het maken') wilde graag met de Here Jezus Christus spreken. De Here Jezus Christus kende het hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. [...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, SCHULD


#9: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]j onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar SCHULDen. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zulle[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#10: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze SCHULD op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze SCHULD, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, SCHULD, Rechtvaardiging


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Schuld'.