#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...] was het beeld van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij SCHUILEN. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vijanden van Israi? 1/2 l. God is geduldig, maar Zijn geduld heeft wel grenzen. Ninevi? 1/2 zou verwoest worden (terwijl zijn inwoners dronke[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]dat wij alle dagen van ons leven bij Hem wonen. Als we bij Hem wonen, zien, ontdekken en onderzoeken wij de lieflijkheid van de Heere. Als we bij God SCHUILEN, raken we niet zo snel uit balans: Hij zet ons op een rots. [...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#3: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...] in actie komen. De Here Jezus Christus wilde Zijn vleugelen spreiden over Israel. Ruth vroeg Boaz om zijn vleugels over haar te spreiden. Zij wilde SCHUILEN onder de vleugels van Boaz. We mogen SCHUILEN onder de vleugels van de Here Jezus Christus. In huis van God vinden wij rust. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegan[...]"
Trefwoorden: Losser, Israƫl, Vleugels


#4: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]et Jakob (met zijn eigen listen), totdat Jakob zich overgaf aan God. God, de Almachtige: de God die alles kan, de God die alles geeft aan die bij Hem SCHUILEN, de God die zegent. De letter h staat voor genade. Abram werd Abraham en Sara werd Sarah. De God bij wie veilig zijn.[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#5: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]at een vlammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verbergen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten leren SCHUILEN bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de strijd v[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#6: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]komt pas leven na de bevruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden sterven. Het oordeel gaat ons voorbij als wij SCHUILEN achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden belijden. We mogen met vrijmoedigheid gaan [...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#7: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]eden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mogen bij de Heere SCHUILEN. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen SCHUILEN bij God! De grondslagen van het geloof worden op dit moment sterk aan[...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#8: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, SCHUILEN


#9: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] tot de Here Jezus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overgeven aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mogen bij Hem SCHUILEN. Alles hebben we ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Schuilen'.