Preken over: "Schrift"

"Hoop"
Door broeder J. Nugter op 24 maart 2024
Trefwoorden: Hoop, Opgewekt uit de dood, Opstanding

"Hoop vindt de basis in de Schrift, en is gevestigd in een Persoon, namelijk: Jezus Christus.[...]"

"Gods Woord dient recht gesneden te worden"
Door broeder J. Brouwer op 5 februari 2023
Trefwoorden: Schrift, Woord van God, Recht snijden

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"2 Timotheus 3:16-17:<br/> Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden [...]"

"De opstanding naar de schriften"
Door broeder S. van Groningen op 17 april 2022
Trefwoorden: Opstanding, Pasen, Israel

"De Schrift en het evangelie"
Door broeder J. Nugter op 18 juli 2021
Trefwoorden: De Schrift, Geloof, Vrijgekocht

"De Heere Jezus: De Spruit"
Door broeder D. Steenhuis op 7 juni 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Spruit

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"De Joodse Man"
Door broeder D. Steenhuis op 28 februari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Jozef, Mozes, Levi

"De Heere Jezus: de Redder van de wereld"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Redder, Wereld

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Wijsheid, Eniggeborene, Zoon van God

"Het Lam Gods"
Door broeder D. Steenhuis op 2 november 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden:

"De Heere Jezus: De Engel des Heeren"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Engel des Heeren, Engel, Doornstruik

"1 Waarheid, 1 Fundament"
Door broeder J. Nugter op 20 september 2020
Trefwoorden: Waarheid, Valse profeten, De Schrift

"De Heere Jezus: De Schepper"
Door broeder D. Steenhuis op 7 september 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Schepping, Schepper, Adam

"Evenwicht in de Schrift"
Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, Genade en waarheid

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]ren het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenSchrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te vol[...]"

"Kennen we onze bijbel?"
Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017
Trefwoorden: Profetie, Schrift, Eindtijd

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]God waren genegeerd. Passen wij ons denken aan de Schrift of passen wij de Schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]een rein leven leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]f trouw aan zijn relatie met God ondanks het bevelSchrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het[...]"