#1: "De Heere wacht!"

Door broeder J. Nugter op 11 november 2018.
Trefwoorden: Wachten, SCHILD, Zingen


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]oof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een SCHILD bedekt. God is als een SCHILD om ons heen. Wij hebben zelf het SCHILD van het geloof ontvangen. Hanan: Hij is genadig. God is genadig, barmhartig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Hee[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Jahweh - Jezus De HEERE zal verlossen"

Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2015.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Jezus, Verlossen


#4: "Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"

Door broeder D. Steenhuis op 13 april 2015.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shamma, Hemel


#5: "Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"

Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2015.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Tsidkenu, Gerechtigheid


#6: "Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder "

Door broeder D. Steenhuis op 2 februari 2015.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Rohi, Herder


#7: "Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"

Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2015.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shalom, Vrede


#8: "Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"

Door broeder D. Steenhuis op 1 december 2014.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Heilig, Heiliging


#9: "Jahweh - Nissi: de HEERE is Banier"

Door broeder D. Steenhuis op 3 november 2014.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Banier, Amalek


#10: "Jahweh - Rophe: de HEERE is Heelmeester"

Door broeder D. Steenhuis op 6 oktober 2014.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Rophe, Heelmeester, Medicijn


#11: "Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"

Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014.
Uit de serie: "Negen SCHILDerijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus


#12: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een SCHILD van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderd[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Schild'.