Preken over: "Schepping"

"God is Koning"
Door broeder G. van Wijngaarden op 30 juni 2024
Trefwoorden: Koning, Schepping, Sieraad

"Geloven in de God van wonderen"
Door broeder P. van der Lugt op 31 maart 2024
Trefwoorden: Opstanding, Wonder, Schepping

"Hemelen en aarde"
Door broeder P. van der Lugt op 17 september 2023
Trefwoorden: Schepping, Hemel, Herstel

"Hoop en verwachting"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2022
Trefwoorden: Schepping, Kinderen van God, Geest

"Het beeld van de Onzichtbare God"
Door broeder B. van Twillert op 15 december 2021
Uit de serie: "Van Schepping tot herSchepping".
Trefwoorden: Genesis, Schepping, Onzichtbare God

"Leven onder de zon"
Door broeder B. van Twillert op 24 november 2021
Uit de serie: "Van Schepping tot herSchepping".
Trefwoorden: Zon, Leven, Schepping

"Vruchtdragen"
Door broeder B. van Twillert op 20 oktober 2021
Uit de serie: "Van Schepping tot herSchepping".
Trefwoorden: Schepping, Vrucht, Leven

"God schiep en God scheidde"
Door broeder B. van Twillert op 22 september 2021
Uit de serie: "Van Schepping tot herSchepping".
Trefwoorden: Schepping

"De Heere Jezus: De Schepper"
Door broeder D. Steenhuis op 7 september 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Schepping, Schepper, Adam

"De eerste en de tweede dag"
Door broeder B. van Twillert op 19 februari 2020
Trefwoorden: Schepping

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]ig en goed! God laat Zijn goedheid zien door Zijn Schepping. Maaseja: het werk van de Heere.[...]"

"Voor Hem leven"
Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017
Trefwoorden: Nieuwe Schepping, Levend water, Eersteling

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]t de wereld geschapen en heeft natuurwetten in de Schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in God[...]"

"Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis, Schepping

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]e te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn Schepping, in alle relaties.[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe Schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning ma[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]egging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe Scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het ni[...]"

"De derde dag, de opstandingsdag"
Door broeder G. Vochteloo op 28 juni 2015
Trefwoorden: Opstanding, Schepping, De derde dag

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe Schepping

"Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"
Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]e veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de Schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...] aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn Schepping en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), [...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]d.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de Schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de [...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...] de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De Schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wa[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]e, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de Schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar e[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]het vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe Schepping. We leven niet om onze afkomst, maar om onze toekomst. Zending is een motief om te leven. [...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]ere Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe Schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe Schepping na Zijn opstanding. David wa[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]r dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn Schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijk[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]m geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe Schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus h[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]oornaamste van het volk Israel, de gemeente en de Schepping. [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De Schepping is alleen te verstaan vanuit Gods perspectief. We geloven in God, die de doden levend maak[...]"

"Leven in twee werelden"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering

"Een nieuwe schepping in Christus"
Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]nt: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe Schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. " Maar niemand lijkt het rec[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...] van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de Schepping wachten op de verlossing. De verlossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag[...]"

"Jezus Christus is soeverein over alles"
Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, Geloof

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...] maar de vreugde in de Here is onze toevlucht. De Schepping spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn natuur mooi t[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]ad oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de Schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal de Scheppingsopdracht [...]"

"Afscheid nemen van het oude"
Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010
Trefwoorden: Vlees, Zonden, Nieuwe Schepping

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"Wij zijn een nieuwe Schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in o[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]j is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe Schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de predi[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]den. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn Schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het c[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de Schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze[...]"