#1: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...] aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (engelen). Hij is de SCHEPPER van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het oude testament terug in het boek Openbaring. [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#2: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]s Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de SCHEPPER. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. De wereld wil zelf bepalen wat goed is. Er zijn verschillen[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#3: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]e verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de SCHEPPER van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#4: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, SCHEPPER, Getuigen


#5: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]gen naar het land Israel (de Here Jezus is onze gerechtigheid). De Here Jezus is niet alleen voortgekomen uit Israel (rijsje, spruit), maar is ook de SCHEPPER ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De He[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#6: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...] is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als SCHEPPER aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed is en wat fout is. Het lijkt alsof God niet ziet wat er in de wereld gebeurd. God zwijgt nog in Zijn liefde, maar binnenkort zal Hij s[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#7: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de SCHEPPER hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: SCHEPPER, Koning


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Schepper'.