#1: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]storven, begraven en weer opgestaan. En nu leven wij voor en in Christus. Houd de zonden voor dood: besteed er geen aandacht meer aan. Niets kan ons SCHEIDEN van de liefde van God, niets! Het bewijsstuk, dat tegen ons getuigde, is vernietigd. Christus is de nieuwe werkelijkheid. [...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#2: "Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: SCHEIDEN, Redder, Genade


#3: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]n gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons SCHEIDEN van de liefde van God in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij k[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#4: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]schiede naar Uw Woord
o Ik wil leven met Uw Woord
o Ik geloof U op Uw Woord.

Hij is de enige weg ten leven en niets kan mij SCHEIDEN van Zijn Liefde. [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#5: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]ef is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderSCHEIDEN aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping van de H[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#6: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verSCHEIDENheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#7: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]ntmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij dood; afgeSCHEIDEN van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als w[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#8: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]wdheid komen. De psalm spreekt ook tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons SCHEIDEN van de Here Jezus. Ons leven is verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige wateren, maar een [...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Scheiden'.