#1: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 12 oktober 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, SCHAT, Akker


#2: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]nnederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen SCHATten verzamelen in dehemel. Waar is onze SCHAT?[...]"
Trefwoorden: Geld, SCHAT, Rijkdom


#3: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...] veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is altijd bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en niet op allerlei aardse SCHATten. Wij kunnen veel verliezen op aarde, maar we winnen Christus.[...]"
Trefwoorden: Hemel


#4: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen SCHATten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#5: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"De Filistijnen waren een voortdurende bedreiging voor Israel. En nu hadden de Filistijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en Dav[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, OnderSCHATting


#6: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de SCHAT, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#7: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]er is het beeld van de Geest, maar ook van het Woord. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in het Woord, dan vinden wij regelmatig SCHATten en mogen wij ons verblijden. Het is niet mijn geloof in de echtheid van mijn geloof, waardoor ik behouden wordt, maar mijn geloof in Jezus. [...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Schat'.