Preken over: "Schapen"

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"Het Herderschap van Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 16 augustus 2020
Trefwoorden: Herder, Schapen, Opname

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]d heeft de aarde en het heelal met alle sterren geSchapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en leerd[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"God heeft de aarde en de mens geSchapen om Zijn Zoon een bruid te bereiden. God en de mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de zon[...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]e Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren Schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen voordat de Here Jezus Christus kan ingrijpen en vre[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de Schapen te worden. De goede Herder zette Zijn leven in voor Zijn Schapen. Vervolgens riep de Here Je[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel Schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]gen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geSchapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet. Geloven heeft vaak niets te [...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geSchapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]an God is". God heeft een beeld en de mens is geSchapen naar het beeld van God. De mens heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het beeld in [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...] dan Jezus liefde. Petrus kreeg de opdracht om de Schapen en de lammeren van het huis Israel te hoeden.[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]jaar opgeleid was in Egypte, moest hij 40 jaar de Schapen weiden. Hij werd toen geroepen om Israel te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde z[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]en in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geSchapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de [...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]d heeft de aarde en het heelal met alle sterren geSchapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en leerd[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]l instellingen door. De mens is naar Gods beeld geSchapen, daarom is de straf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geoorde[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...] die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geSchapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost he[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar Schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij on[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geSchapen. Wij zijn machteloos, wij kunnen onze eigen problemen niet oplossen. Laten we voor Hem buige[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]oven in God, die de doden levend maakt en alles geSchapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsoffer. Zijn offer was geen religie. Henoch wandelde met God[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geSchapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worde[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"De mens was zeer goed geSchapen, maar de mens is in zonde gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkh[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]zers is). 25 Adam was naar het beeld van God geSchapen. Wij zijn naar het beeld van Adam geSchapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons herstelle[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"Schapen herkennen de stem en het geluid van de herder. Een herder kent alle Schapen. Een herder moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft herders[...]"