#1: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]tus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, eeuwigheid (SAUL werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk aan het voorbereiden. De Opgang uit de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze gerechtigheid. Hij [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#2: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"David werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. SAUL was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte SAUL, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. SAUL wist dat hij ongehoorzaam was gewe[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, SAUL


#3: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en SAUL hun vertrouwen op God wilde stellen. SAUL zocht God in deze periode niet op. SAUL zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonde[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#4: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]an. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar SAULus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. SAULus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Simon Petrus kreeg de opdracht om naar [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#5: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"David sprak tegen zichzelf: wees stil en richt je tot God. Door David worden wij opgeroepen om hetzelfde te doen. David werd achtervolgd door SAUL. David raakte niet in paniek, maar draaide zich om tot God. David verwachtte zijn heil van God alleen. (David was 'in verwachting'). David beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#6: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...] 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorbeeld SAUL, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te vergeven en los te laten. Pijnl[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Saul'.